Przejdź do stopki

Kolejna inwestycja drogowa prawie za 1 mln zł do realizacji

    wyświetleń: 138
Kolejna inwestycja drogowa prawie za 1 mln zł do realizacji

Treść

W czerwcu 2023 roku, Gmina Łososina Dona pozyskała dofinansowanie z Lasów Państwowych w kwocie 704 000,00 zł na zadanie pn.: „Modernizacja drogi gminnej nr 292588 K  Stańkowa – Kąty w miejscowości Stańkowa, Gmina Łososina Dolna”.

We wrześniu 2023 roku została zawarta umowa z wykonawcą tj: Zakładem Usługowo –Produkcyjnym „KAM-BET”.

Zakres prac obejmuje m.in.: rozbiórkę części zniszczonej nawierzchni betonowej, uzupełnienie ubytków w stabilizacji istniejącego podłoża gruntowego, wykonanie nowej nawierzchni jezdni z betonu, uzupełnienie ubytków w poboczach z kruszywa łamanego, uzupełnienie istniejącego narzutu kamiennego, wymianę istniejących przepustów pod drogą, wymianę uszkodzonych korytek betonowych, odmulenie i oczyszczenie rowu, montaż barier ochronnych w celu zabezpieczenia niebezpiecznych miejsc. Roboty będą wykonywane na uszkodzonych odcinkach w/w drogi. 

Całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi: 972 563,37 zł, w tym dofinansowanie w ramach środków z Funduszu Leśnego pochodzącego od Lasów Państwowych w kwocie 704 000,00 zł.

- „Cieszy mnie bardzo dobra współpraca z Lasami Państwowymi, zarówno z Regionalną Dyrekcją w Krakowie jak i Nadleśnictwem Stary Sącz. Owocem tej współpracy jest już kolejne dofinansowanie do naszej drogi gminnej, bez którego realizacja tak kosztownej inwestycji byłaby niemożliwa. Ta dobra współpraca przejawia się już zrealizowanymi w naszej gminie inwestycjami drogowymi ze wsparciem Lasów Państwowych. Wymienię chociażby zmodernizowane drogi: Witowice Dolne – Cisowiec czy Łyczanka - Wronowice, w których dofinansowanie z Lasów Państwowych sięgnęło ponad 1,5 mln zł. Dziękuję Panu Pawłowi Szczygłowi – Dyrektorowi Regionalnemu Lasów Państwowych za to, że dostrzega potrzeby samorządów gminnych i wspiera nasze działania, nie tylko na terenie powiatu sądeckiego, ale i całego subregionu” – mówi gospodarz gminy, Andrzej Romanek. - „Planowana inwestycja w Stańkowej ma za zadanie poprawę komfortu i bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, ale też ma służyć turystom oraz usprawnić prowadzenie gospodarki leśnej w lasach państwowych położonych na terenie naszej gminy” – dodaje wójt.

Na Skróty