Przejdź do stopki

Kolejny Przetarg na zadanie pn.: „Odbudowa obiektu mostowego w ciągu drogi gminnej nr 292641 K Świdnik – Gródek wraz z odbudową drogi w km 0+000,00 - 0+050,00 w miejscowości Świdnik”.

    wyświetleń: 116
Kolejny Przetarg na zadanie pn.: „Odbudowa obiektu mostowego w ciągu drogi gminnej nr 292641 K Świdnik – Gródek wraz z odbudową drogi w km 0+000,00 - 0+050,00 w miejscowości Świdnik”.

Treść

Informujemy, że dział Zamówienia Publiczne został zaktualizowany o nowe postępowanie przetargowe:

„Odbudowa obiektu mostowego w ciągu drogi gminnej nr 292641 K Świdnik – Gródek wraz z odbudową drogi w km 0+000,00 - 0+050,00 w miejscowości Świdnik”.

Data zamieszczenia ogłoszenia:  2023-08-30

​Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Tryb zamówienia: tryb podstawowy – art. 275 pkt 2)

Procedura unijna (powyżej progów): Nie

Identyfikator postępowania:IFS.271.37.2023.SA

Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00374425

Pełna treść ogłoszenia: ogłoszenie o zamówieniu.pdf

Dokumentacja przetargu znajduje się poniżej w sekcji "Załączniki" 

Ofertę należy złożyć za pośrednictwem formularza ofertowego załączonego poniżej oraz dostępnego na platformie Marketplanet dostępnego pod adresem strony internetowej: https://lososina.ezamawiajacy.pl

Termin składania ofert: 14.09.2023 godzina 10:00

Otwarcie ofert:  14.09.2023 godzina 10:30

Oferty należy składać ELEKTRONICZNIE za pośrednictwem platformy Marketplanet i stronę internetową:  https://lososina.ezamawiajacy.pl

Więcej szczegółowych informacji i niezbędnych dokumentów (załączniki) jest dostępnych w Biuletynie Informacji Publicznej.

Na Skróty