Przejdź do stopki

Nowy Przetarg na zadanie pn.: „Odbudowa przepustu drogowego w ciągu drogi gminnej nr 292504 K Łososina Dolna – Kamyk wraz z przebudową drogi w km 0+250,00 do km 0+355,00 w miejscowości Łososina Dolna”.

    wyświetleń: 40
Nowy Przetarg na zadanie pn.: „Odbudowa przepustu drogowego w ciągu drogi gminnej nr 292504 K Łososina Dolna – Kamyk wraz z przebudową drogi w km 0+250,00 do km 0+355,00 w miejscowości Łososina Dolna”.

Treść

Informujemy, że dział Zamówienia Publiczne został zaktualizowany o nowe postępowanie przetargowe:

„Odbudowa przepustu drogowego w ciągu drogi gminnej nr 292504 K Łososina Dolna – Kamyk wraz z przebudową drogi w km 0+250,00 do km 0+355,00 w miejscowości Łososina Dolna”. 

Data zamieszczenia ogłoszenia:  2023-08-30

​Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Tryb zamówienia: tryb podstawowy – art. 275 pkt 2)

Procedura unijna (powyżej progów): Nie

Identyfikator postępowania:IFS.271.36.2023.SA

Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00374213

Pełna treść ogłoszenia: ogłoszenie o zamówieniu.pdf

Dokumentacja przetargu znajduje się poniżej w sekcji "Załączniki" 

Ofertę należy złożyć za pośrednictwem formularza ofertowego załączonego poniżej oraz dostępnego na platformie Marketplanet dostępnego pod adresem strony internetowej: https://lososina.ezamawiajacy.pl

Termin składania ofert: 14.09.2023 godzina 9:00

Otwarcie ofert:  14.09.2023 godzina 9:30

Oferty należy składać ELEKTRONICZNIE za pośrednictwem platformy Marketplanet i stronę internetową:  https://lososina.ezamawiajacy.pl

Więcej szczegółowych informacji i niezbędnych dokumentów (załączniki) jest dostępnych w Biuletynie Informacji Publicznej.

Na Skróty