Przejdź do stopki

Boom na drogi w gminie Łososina Dolna

    wyświetleń: 216

Treść

Dzięki rządowym programom w gminie Łososina Dolna realizuje się wiele inwestycji drogowych. W kilku miejscowościach prace trwają, inne zadania są w planach, a w ubiegłym tygodniu oddaliśmy do użytku drogę wartą ponad 3 mln zł.

Droga gminna nr 292411 K Bilsko – Znamirowice w km od 0+008,00 do 0+579,10 (skrzyżowanie z drogą krajową nr 75 w km od 49+712,30 do 49+729,70), w miejscowości Bilsko, po remoncie zyskała nowe oblicze.

Zakres robót obejmował m.in.: przebudowę jezdni, budowę chodnika, stanowisk postojowych, poboczy, kanału technologicznego, kanału deszczowego wraz ze studniami, przebudowę oświetlenia ulicznego wraz z doświetleniem boiska sportowego oraz oznakowanie poziome i pionowe drogi.

Należy cieszyć się z przebudowy tej drogi, gdyż teraz posiada chodnik, nowoczesne oświetlenie oraz miejsca parkingowe. Dzieci, młodzież i dorośli korzystający z Orlika i Klubu Sportowego „Łosoś” zmiany oceniają bardzo pozytywnie.

„Teraz na mecze i treningi można bezpiecznie przyjechać i zaparkować, a nie jak wcześniej, kiedy nie było miejsca i samochody stały na poboczu. Dzięki nowej nawierzchni podniósł się również komfort podróżowania tą trasą, a nowoczesne oświetlenie zdecydowanie poprawiło widoczność na drodze.” -  mówi kibic LKS „Łosoś”.

Wartość inwestycji opiewa na kwotę 3 020 006,36 zł. Na jej realizację pozyskaliśmy dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1 263 184,00 zł oraz ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla gmin górskich w wysokości 1 100 000,00 zł. Pozostała kwota w wysokości 656 822,36 zł to środki własne pochodzące z budżetu gminy.

 – „To dobra wiadomość dla mieszkańców gminy Łososina Dolna. Wykonanie tej ważnej inwestycji drogowej w sposób kompleksowy uporządkowało komunikację, zarówno w obrębie skrzyżowania z drogą DK 75, jak i wzdłuż obiektów sportowych LKS „Łosoś” i Orlika, czyniąc komfortowe korzystanie z tej drogi oraz infrastruktury sportowej.” – mówi Andrzej Romanek, wójt gminy.

- "To była bardzo duża inwestycja, która zmieniła całe otoczenie, wzmacniając tym samym funkcje rekreacyjno-sportową przylegających obiektów klubu „Łosoś” oraz Orlika. Drogi łączą, integrują, drogi dają możliwości rozwoju, a w tym przypadku rozwoju również aktywności fizycznej. Warto podkreślić, że przy okazji przebudowy drogi, wykonaliśmy nowoczesne oświetlenie boiska oraz Orlika, postawiliśmy piłko chwyty, co wyraźnie poprawiło estetykę i funkcjonalność tych obiektów sportowych. Bardzo dziękuję za przyznane dofinansowania, które przyczyniły się do poprawy stanu technicznego i unowocześnienia samorządowej infrastruktury drogowej.” – podkreśla Andrzej Romanek, wójt gminy.

Na Skróty