Przejdź do stopki

Pozyskaliśmy dofinansowanie na remont kolejnej drogi

    wyświetleń: 157
Pozyskaliśmy dofinansowanie na remont kolejnej drogi

Treść

W dniu 19 lipca  2023 r. Premier Mateusz Morawiecki zatwierdził listę zadań gminnych objętych dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Na liście tej znalazło się zadanie pn.: "Remont drogi gminnej  nr 292443 K Białawoda – Kawiory w km od 0+030,00 do km 0+580,00 w miejscowości Białawoda, Gmina Łososina Dolna".

Kwota otrzymanego dofinansowania wynosi 316 584,00 zł co stanowi 50% kosztów kwalifikowanych inwestycji.

Zakres planowanych prac obejmuje między innymi roboty rozbiórkowe oraz ziemne, wykonanie nawierzchni bitumicznej jezdni na podbudowie z kruszywa łamanego i stabilizacji istniejącego gruntu, remont poboczy drogi, poprawę odwodnienia korpusu drogi poprzez wymianę uszkodzonych przepustów i korytek betonowych jak również umocnienie skarp rowu przy przepustach.

- „To już kolejne dofinansowanie dla gminy Łososina Dolna, tym razem otrzymane w ramach dodatkowego naboru z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2023 rok. Cieszę się tym bardziej, że dofinansowanie dotyczy drogi, która została uszkodzona na skutek ulewnych deszczy, jakie miały miejsce dwa lata temu. Pozyskane środki przyczynią się do poprawy stanu technicznego kolejnej drogi gminnej, a tym samym zwiększą komfort i bezpieczeństwo jej użytkowników w sołectwie Białawoda. Dużo inwestujemy, budując drogi, oczyszczalnie ścieków, sieci wodno-kanalizacyjne, boiska sportowe, infrastrukturę edukacyjną, leczniczą, bowiem chcemy, aby w naszej  gminie mieszkańcom żyło się po prostu dobrze”  – podkreśla wójt gminy Andrzej Romanek.

Na Skróty