Przejdź do stopki

Newsletter Stowarzyszenia "Na Śliwkowym Szlaku" - 5/2023

    wyświetleń: 45

Treść

Szanowni Państwo,
Członkowie i Sympatycy Stowarzyszenia „Na Śliwkowym Szlaku”

 

 1. Nabory wniosków o przyznanie pomocy

  Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Na Śliwkowym Szlaku” działająca na terenie gmin: Czchów, Gnojnik, Gródek nad Dunajcem, Iwkowa, Korzenna, Lipnica Murowana, Łososina Dolna informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Nabory wniosków zostaną przeprowadzone w ramach następujących przedsięwzięć:
   
  Typ operacji Nr przedsięwzięcia Nazwa przedsięwzięcia Numer naboru Termin naboru
  Konkurs 2.1.1 Tworzenie przedsiębiorstw, w szczególności z zakresu branży turystycznej, rekreacyjnej i małego przetwórstwa. (Wskaźnik produktu: Liczba operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa z zakresu branży turystycznej, rekreacyjnej lub małego przetwórstwa) 5/2023 3 lipca- 17 lipca 2023 r.
  Konkurs 2.2.1 Działalność centrum przetwórstwa lokalnego. (Wskaźnik produktu: Liczba centrów przetwórstwa lokalnego) 6/2023 3 lipca- 17 lipca 2023 r.


  Ogłoszenia o naborze wraz z dokumentacją konkursową znajduje się na stronie internetowej: www.nasliwkowymszlaku.pl w zakładce Nabór wniosków. Więcej informacji o naborach udziela biuro Stowarzyszenia: tel. 661 242 363, 14 68 44 549, e-mail: biuro@nasliwkowymszlaku.pl.

''Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie''

Na Skróty