Przejdź do stopki

Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie pomocy nr 5/2023, 6/2023

    wyświetleń: 79
Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie pomocy nr  5/2023, 6/2023

Treść

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Na Śliwkowym Szlaku” działająca na terenie gmin: Czchów, Gnojnik, Gródek nad Dunajcem, Iwkowa, Korzenna, Lipnica Murowana, Łososina Dolna informuje
o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Nabory wniosków zostaną przeprowadzone w ramach następującego przedsięwzięcia:

Typ operacji

Nr przedsięwzięcia

Nazwa przedsięwzięcia

Numer naboru

Termin naboru

Konkurs

2.1.1

Tworzenie przedsiębiorstw, w szczególności z zakresu branży turystycznej,

rekreacyjnej i małego przetwórstwa.

(Wskaźnik produktu: Liczba operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa

z zakresu branży turystycznej, rekreacyjnej lub małego przetwórstwa)

 

5/2023

3 lipca- 17 lipca 2023 r.

 

Konkurs

2.2.1

Działalność centrum przetwórstwa lokalnego.

(Wskaźnik produktu: Liczba centrów przetwórstwa lokalnego)

 

6/2023

3 lipca- 17 lipca 2023 r.

 

                                

Ogłoszenia o naborze wraz z dokumentacją konkursową znajduje się na stronie internetowej: www.nasliwkowymszlaku.pl w zakładce Nabór wniosków.  Więcej informacji o naborach udziela biuro Stowarzyszenia: tel. 661 242 363, 14 68 44 549, e-mail: biuro@nasliwkowymszlaku.pl.                      

Na Skróty