Przejdź do stopki

CAŁY CZAS INWESTUJEMY

    wyświetleń: 347
CAŁY CZAS INWESTUJEMY

Treść

Oświata to moje oczko w w głowie!

Dziewięć budynków szkół znajdujących się na terenie gminy Łososina Dolna jest w dobrym stanie technicznym. Korzystając z okresu wakacyjnego, prowadzone są jedynie drobne remonty obiektów. Dzieci i młodzież wejdą we wrześniu do odświeżonych pomieszczeń i sal sportowych.
Niewątpliwie bardzo zadowoleni powinni być uczniowie Szkoły Podstawowej w Rąbkowej – władze gminy zleciły tam bowiem wybudowanie całkiem nowego obiektu z salą sportową i boiskiem na zewnątrz. Nic tylko się uczyć i rozwijać się fizycznie.

- Prace idą zgodnie z planem – mówi wójt gminy Łososina Dolna Stanisław Golonka. – W ostatnich dniach byłem na placu budowy. Kładziona jest jeszcze kostka brukowa, a fachowcy wykonują boisko zewnętrzne. Powinniśmy ze wszystkim zdążyć przed pierwszym dzwonkiem. Uroczyste otwarcie odbędzie się 1 września. Zapraszam dzieci, rodziców i oczywiście nauczycieli.


W naszej gminie do szkół uczęszcza 1540 uczniów, a zajęcia z nimi prowadzi 160 nauczycieli. W ciągu kadencji obecnego wójta sytuacja szeroko rozumianej oświaty bardzo się poprawiła. Od podstaw zostały wybudowane cztery szkoły (nie licząc tej w Rąbkowej). To obiekty w Michalczowej, Łososinie, Rojówce i Tęgoborzy. Na ukończeniu jest wspomniana szkoła w Rąbkowej.
- Przypomnę, że kapitalny remont przeszły budynki szkół w Żbikowicach i Witowicach Dolnych – dodaje wójt Stanisław Golonka. – Dodatkowo, w Żbikowicach powstała hala sportowa. Teraz wykonujemy drobne remonty obiektów, żeby nie zakłócać pracy placówek w roku szkolnym. Chcemy stworzyć uczniom i nauczycielom jak najlepsze warunki nauki i rozwoju. Oświata to moje oczko w głowie.


W planach na kolejne lata jest budowa od podstaw nowego obiektu dla Szkoły Podstawowej w Tęgoborzy. Jest już zrobiona dokumentacja, a gmina uzyskała pozwolenie na budowę. Przy szkole powstanie także hala gimnastyczna z widownią. Po wyburzeniu starego obiektu SP w Tęgoborzy i budowie nowego zostaną tam przeniesione starsze roczniki, a w dotychczasowym gimnazjum - młodsze. Inwestycja jest zaplanowana na najbliższe lata, jej realizacja - uzależniona od środków finansowych.


- Cały czas zabiegam o dotacje i środki zewnętrzne, aby nie trzeba było obciążać budżetu gminy – tłumaczy wójt Stanisław Golonka. – W kolejnych latach na pewno pojawią się nowe projekty, z których będzie można pozyskać dofinansowanie. Chcę, aby dzieci z naszej gminy miały równy start i mogły bez kompleksów konkurować z młodzieżą z innych ośrodków. Oświata stoi u nas w gminie na wysokim poziomie. Dziękuję wszystkim, którzy o to dbają – miedzy innymi rodzicom i nauczycielom. Cieszę się, że mamy tak dobrą kadrę.

Na Skróty