Przejdź do stopki

Przystąpienie do opracowania zmiany MPZP

    wyświetleń: 335

Treść

Wójt Gminy Łososina Dolna zawiadamia:

1)    o podjęciu przez Radę Gminy w Łososinie Dolnej uchwał:

a)    Nr 446/XLVI/2023 z dnia 29 marca 2023r. i Nr 462/XLVIII/2023 z dnia 26 maja 2023r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łososina Dolna – dla terenów oznaczonych na załącznikach graficznych do tych uchwał,

b)   Nr 463/XLVIII/2023 z dnia 26 maja 2023r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łososina Dolna polegającej na zmianie zapisu w treści pierwszego zdania zawartego w § 31 ust. 6 oraz dodaniu ust. 9 odnoszącego się do stanowisk postojowych dla obsługi terenu oznaczonego symbolem „13.UP.1” położonego w Witowicach Dolnych;

2)    o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla ww. zmiany miejscowego planu i opracowania prognoz oddziaływania na środowisko.

Więcej informacji w BIP

Na Skróty