Przejdź do stopki

Nowy przetarg - Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Tabaszowa

    wyświetleń: 102
Nowy przetarg - Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Tabaszowa

Treść


Informujemy, że dział Zamówienia Publiczne został zaktualizowany o nowe postępowanie przetargowe: "Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Tabaszowa"

Data zamieszczenia ogłoszenia:  2023-05-22

Rodzaj zamówienia: Dostawa

Tryb zamówienia: tryb podstawowy – art. 275 pkt 1)

Termin składania ofert: 2023-05-30

Procedura unijna (powyżej progów): Nie

Identyfikator postępowania: IFS.271.21.2023.SA

Numer ogłoszenia:2023/BZP 00227387/01

Pełna treść ogłoszenia: ogłoszenie o zamówieniu.pdf


"Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Tabaszowa"

Znak sprawy: IFS.271.21.2023.SA

Nr ogłoszenia: 2023/BZP 00227387

Ofertę należy złożyć za pośrednictwem formularza ofertowego załączonego poniżej oraz dostępnego na platformie Marketplanet dostępnego pod adresem strony internetowej: https://lososina.ezamawiajacy.pl

  • Termin składania ofert: 30.05.2023 godzina 09:00
  • Otwarcie ofert:  30.05.2023 godzina 09:30

Oferty należy składać ELEKTRONICZNIE za pośrednictwem platformy Marketplanet i

stronę internetową:  https://lososina.ezamawiajacy.pl'


Więcej szczegółowych informacji i niezbędnych dokumentów (załączniki) jest dostępnych w Biuletynie Informacji Publicznej.

Na Skróty