Przejdź do stopki

Nowy przetarg - Zakup lekkiego samochodu specjalnego rozpoznawczo – ratowniczego

    wyświetleń: 146
Nowy przetarg - Zakup lekkiego samochodu specjalnego rozpoznawczo – ratowniczego

Treść

Informujemy, że dział Zamówienia Publiczne został zaktualizowany o nowe postępowanie przetargowe: „Zakup lekkiego samochodu specjalnego rozpoznawczo – ratowniczego”

Data zamieszczenia ogłoszenia:  2023-05-19

​Rodzaj zamówienia: Dostawa

Tryb zamówienia: tryb podstawowy – art. 275 pkt 1)

Termin składania ofert:  2023-05-29

Procedura unijna (powyżej progów): Nie

Identyfikator postępowania:IFS.271.20.2023.SA

Pełna treść ogłoszenia: ogłoszenie o zamówieniu.pdf

„Zakup lekkiego samochodu specjalnego rozpoznawczo – ratowniczego”.

Znak sprawy: IFS.271.20.2023.SA

Nr ogłoszenia: 2023/BZP 00225056

Ofertę należy złożyć za pośrednictwem formularza ofertowego załączonego poniżej oraz dostępnego na platformie Marketplanet dostępnego pod adresem strony internetowej: https://lososina.ezamawiajacy.pl

Termin składania ofert: 29.05.2023 godzina 09:00

Otwarcie ofert:  29.05.2023 godzina 09:30

Oferty należy składać ELEKTRONICZNIE za pośrednictwem platformy Marketplanet i stronę internetową:  https://lososina.ezamawiajacy.pl


Więcej szczegółowych informacji i niezbędnych dokumentów (załączniki) jest dostępnych w Biuletynie Informacji Publicznej.

Na Skróty