Przejdź do stopki

Nowy przetarg - Remont drogi gminnej nr 292647 K Skrzętla – Kłodne w miejscowości Skrzętla-Rojówka

    wyświetleń: 245
Nowy przetarg - Remont drogi gminnej nr 292647 K Skrzętla – Kłodne w miejscowości Skrzętla-Rojówka

Treść

Informujemy, że dział Zamówienia Publiczne został zaktualizowany o nowe postępowanie przetargowe: „Remont drogi gminnej nr 292647 K Skrzętla–Kłodne w km 0+015,00 do km 0+756,00  w miejscowości Skrzętla- Rojówka, Gmina Łososina Dolna”.

Znak sprawy: IFS.271.17.2023.SA

Nr ogłoszenia: 2023/BZP 00164268

Ofertę należy złożyć za pośrednictwem formularza ofertowego załączonego poniżej oraz dostępnego na platformie Marketplanet dostępnego pod adresem strony internetowej: https://lososina.ezamawiajacy.pl

Termin składania ofert: 19.04.2023 godzina 09:00

Otwarcie ofert:  19.04.2023 godzina 09:30


Więcej szczegółowych informacji i niezbędnych dokumentów (załączniki) jest dostępnych w Biuletynie Informacji Publicznej.

Na Skróty