Przejdź do stopki

Stowarzyszenie Sądecki Obszar Funkcjonalny zaprasza do konsultacji społecznych

    wyświetleń: 49
Stowarzyszenie Sądecki Obszar Funkcjonalny zaprasza do konsultacji społecznych

Treść

Stowarzyszenie Sądecki Obszar Funkcjonalny zaprasza do konsultacji społecznych projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Sądeckiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027.

Konsultacje społeczne prowadzone są w terminie: od 15 marca 2023 r. do 16 kwietnia 2023 r.

Uwagi i opinie do projektu Strategii można składać w okresie prowadzenia konsultacji 
w następujący sposób:

  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej poprzez wypełnienie i wysłanie wypełnionego formularza na adres: stowarzyszeniesof@gmail.com
  • tradycyjnie poprzez przesłanie pocztą lub złożenie osobiście wydrukowanego
    i uzupełnionego formularza w siedzibie Stowarzyszenia Sądecki Obszar Funkcjonalny, Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz

Projekt Strategii ZIT oraz formularz zgłaszania uwag dostępne są pod adresem:

https://stowarzyszeniesof.pl/2023/03/15/konsultacje-spoleczne-projektu-strategii-zit-dla-sadeckiego-obszaru-funkcjonalnego-na-lata-2021-2027/

oraz

https://bip.malopolska.pl/stowarzyszeniesof,m,421350,konsultacje-spoleczne.html

Na Skróty