Przejdź do stopki

Zamówienia publiczne - nowy przetarg - „Wdrożenie inteligentnego systemu zarządzania sieciami wodno-kanalizacyjnymi na terenie Gminy Łososina Dolna.” - postępowanie nr 2

    wyświetleń: 155
Zamówienia publiczne - nowy przetarg - „Wdrożenie inteligentnego systemu zarządzania sieciami wodno-kanalizacyjnymi na terenie Gminy Łososina Dolna.” - postępowanie nr 2

Treść

Informujemy, że dział Zamówienia Publiczne został zaktualizowany o nowe postępowanie przetargowe: "Wdrożenie inteligentnego systemu zarządzania sieciami wodno-kanalizacyjnymi na terenie Gminy Łososina Dolna.” - postępowanie 2.

Data zamieszczenia ogłoszenia:  2023-03-14 
​Rodzaj zamówienia: Usługi

Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert:2023-04-14

Procedura unijna (powyżej progów):Tak

 Identyfikator postępowania:IFS.271.11.2023.SA

Link do miniPortalu:

Numer ogłoszenia:2023/S 052-154050

Pełna treść ogłoszenia: 2023-OJS052-154050-pl.pdf


Dokumentacja przetargu znajduje się poniżej w sekcji "Załączniki" 


Wdrożenie inteligentnego systemu zarządzania sieciami wodno-kanalizacyjnymi na terenie Gminy Łososina Dolna.”

Znak sprawy: IFS.271.11.2023.SA

Nr ogłoszenia  2023/S 052-154050

Ofertę należy złożyć za pośrednictwem formularza ofertowego załączonego poniżej oraz dostępnego na platformie Marketplanet dostępnego pod adresem strony internetowej: https://lososina.ezamawiajacy.pl

Termin składania ofert: 14.04.2023 godzina 09:00

Otwarcie ofert:  14.04.2023 godzina 09:30

Oferty należy składać ELEKTRONICZNIE za pośrednictwem platformy Marketplanet i stronę internetową:  https://lososina.ezamawiajacy.pl


Więcej szczegółowych informacji i niezbędnych dokumentów (załączniki) jest dostępnych w Biuletynie Informacji Publicznej.

Na Skróty