Przejdź do stopki

Zamówienia publiczne - nowy przetarg - „Zaprojektowanie oraz budowa ośrodka zdrowia w Łososinie Dolnej” - postępowanie nr 2

    wyświetleń: 238
Zamówienia publiczne - nowy przetarg - „Zaprojektowanie oraz budowa ośrodka zdrowia w Łososinie Dolnej” - postępowanie nr 2

Treść

Informujemy, że dział Zamówienia Publiczne został zaktualizowany o nowe postępowanie przetargowe: „Zaprojektowanie oraz budowa ośrodka zdrowia w Łososinie Dolnej”- postępowanie nr 2

Data zamieszczenia ogłoszenia:  2023-03-14

​Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Tryb zamówienia: tryb podstawowy – art. 275 pkt 2)

Termin składania ofert:2023-03-29

Procedura unijna (powyżej progów): Nie

Identyfikator postępowania:IFS.271.12.2023.SA

Link do miniPortalu:

Numer ogłoszenia:2023/BZP 00134509

Pełna treść ogłoszenia:  SWZ- Ośrodek zdrowia.docx.pdf


Dokumentacja przetargu znajduje się poniżej w sekcji "Załączniki"


Zaprojektowanie oraz budowa ośrodka zdrowia w Łososinie Dolnej”

Znak sprawy: IFS.271.12.2023.SA

Nr ogłoszenia: 2023/BZP 00134509

Ofertę należy złożyć za pośrednictwem formularza ofertowego załączonego poniżej oraz dostępnego na platformie Marketplanet dostępnego pod adresem strony internetowej: https://lososina.ezamawiajacy.pl

Termin składania ofert: 29.03.2023 godzina 09:00

Otwarcie ofert:  29.03.2023 godzina 09:30

Oferty należy składać ELEKTRONICZNIE za pośrednictwem platformy Marketplanet i stronę internetową:  https://lososina.ezamawiajacy.pl


Więcej szczegółowych informacji i niezbędnych dokumentów (załączniki) jest dostępnych w Biuletynie Informacji Publicznej.

Na Skróty