Przejdź do stopki

Wymień kocioł węglowy na gazowy lub biomasę z możliwością uzyskania dotacji

    wyświetleń: 185
Wymień kocioł węglowy na gazowy lub biomasę z możliwością uzyskania dotacji

Treść

Wójt Gminy Łososina Dolna informuje, iż zgodnie z Uchwałą Zarządu Województwa Małopolskiego nasza gmina  otrzymała dofinansowanie na realizację  projektu pn. „Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Łososina Dolna poprzez wymianę kotłów węglowych na nowoczesne kotły gazowe i biomasowe”,  w ramach środków RPO WM na lata 2014 – 2020, działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza.

Projekt obejmuje działania związane z wymianą źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych spalających paliwa stałe na kotły gazowe oraz spalające biomasę (pellet, piec zgazowujący drewno). Wymiana kotłów musi być poprzedzona opracowaniem oceny energetycznej dla budynku mieszkalnego i musi zakończyć się do dnia 30 czerwca 2023 roku.

  Budynki  które nie będą spełniać wymogów będą musiały mieć przeprowadzone prace termomodernizacyjne w okresie realizacji projektu. Mieszkańcy w oparciu o wyniki ocen energetycznych, przede wszystkim po uzyskaniu informacji o ewentualnym zakresie wykonania prac termomodernizacyjnych do jakich będą zobowiązani,  będą    ostatecznie podejmowali decyzję o uczestnictwie w projekcie.

Zainteresowani  wymianą starych kotłów (tzw. kopciuchów) mieszkańcy mogą składać wnioski w Urzędzie Gminy w Łososinie Dolnej w jak najszybszym terminie.

Maksymalna kwota dofinansowania:

  • dofinansowanie na nowe urządzenie grzewcze, przy czym maksymalna wielkość dofinansowania będzie wynosiła:

- nie więcej niż 8 000,00 zł na kocioł w przypadku budynku jednorodzinnego,

  • dofinansowanie do instalacji wewnętrznej:

- maksymalnie do 6 000,00 zł w przypadku budynku jednorodzinnego.

Kotły na biomasę muszą być 5 klasy i spełniać wymagania ekoprojektu. Lista kotłów spełniających wymagania znajduje się na stronie: https://powietrze.malopolska.pl/ekoprojekt/

Na Skróty