Przejdź do stopki

Nowy Przetarg: "Zaprojektowanie oraz budowa ośrodka zdrowia w Łososinie Dolnej"

    wyświetleń: 188
Nowy Przetarg:

Treść

Informujemy, że dział Zamówienia Publiczne został zaktualizowany o nowe postępowanie przetargowe: "Zaprojektowanie oraz budowa ośrodka zdrowia w Łososinie Dolnej”

Data zamieszczenia ogłoszenia:  2023-02-24 

​Rodzaj zamówienia:Roboty budowlane

Tryb zamówienia:tryb podstawowy – art. 275 pkt 2)

Termin składania ofert:2023-03-13

Procedura unijna (powyżej progów): Nie

Identyfikator postępowania:IFS.271.13.2023.SA

Link do miniPortalu:

Numer ogłoszenia:2023/BZP 00109745

Pełna treść ogłoszenia: ogłoszenie o zamówieniu.pdf


Zaprojektowanie oraz budowa ośrodka zdrowia w Łososinie Dolnej”

Znak sprawy: IFS.271.13.2023.SA

Nr ogłoszenia  2023/BZP 00109745

Nr ogłoszeni zmiana 1 : 2023/BZP 00110091

Ofertę należy złożyć za pośrednictwem formularza ofertowego załączonego poniżej oraz dostępnego na platformie Marketplanet dostępnego pod adresem strony internetowej: https://lososina.ezamawiajacy.pl

Termin składania ofert: 13.03.2023 godzina 09:00

Otwarcie ofert:  13.03.2023 godzina 09:30

Oferty należy składać ELEKTRONICZNIE za pośrednictwem platformy Marketplanet i stronę internetową:  https://lososina.ezamawiajacy.pl

Więcej szczegółowych informacji i niezbędnych dokumentów (załączniki) jest dostępnych w Biuletynie Informacji Publicznej.

Na Skróty