Przejdź do stopki

Listy kandydatów na stanowiska urzędnicze

    wyświetleń: 2327
Listy kandydatów na stanowiska urzędnicze

Treść

W wyniku wstępnej  oceny kandydatów- analizy dokumentów złożonych przez kandydatów na niżej wymienione stanowiska urzędnicze do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się kandydaci spełniający wymagania:

określone w ogłoszeniu Wójta Gminy Łososina Dolna z dnia 10 stycznia 2023 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze do spraw kadrowych w Referacie  Spraw Organizacyjnych i Obywatelskich Urzędu Gminy w Łososinie Dolnej

oraz

określone w ogłoszeniu Wójta Gminy Łososina Dolna z dnia 13 stycznia 2023 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze do spraw obsługi Rady Gminy w Referacie  Spraw Organizacyjnych i Obywatelskich Urzędu Gminy w Łososinie Dolnej

Szczególy dostępne w BIP Gminy Łososina Dolna dla kandydatów do spraw kadrowych i do spraw obsługi Rady Gminy

Na Skróty