Przejdź do stopki

Kolejne środki pozyskane na budowę kanalizacji sanitarnej i wodociągowej

    wyświetleń: 230
Kolejne środki pozyskane na budowę kanalizacji sanitarnej i wodociągowej

Treść

Początkiem stycznia 2023 roku Zarząd Województwa Małopolskiego przyjął listę podmiotów zakwalifikowanych do wsparcia finansowego dla operacji „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Operacja pn. Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Łososina Dolna – cz. 6 uzyskała wsparcie finansowe w wysokości 2 999 999,00 zł.

Pozyskane środki pozwolą na budowę ponad 8 km sieci wodociągowej w miejscowościach Białawoda, Tęgoborze, Bilsko i Rąbkowa oraz niemalże 1 km sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łososina Dolna. Planowany termin zakończenia operacji to 2025 rok.

Celem projektu jest poprawa warunków życia mieszkańców gminy Łososina Dolna poprzez budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej zgodnie ze wskaźnikami ujętymi w umowie o przyznanie pomocy. 

W dniu 23 stycznia 2023 r. w Miasteczku Galicyjskim w Nowym Sączu odbyło się uroczyste przekazanie czeków, a podpisanie umowy o przyznaniu pomocy miało miejsce 25 stycznia 2023 r. w Departamencie Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w Krakowie.

Po raz kolejny pozyskaliśmy duże zewnętrzne środki na ważne dla  mieszkańców naszej gminy inwestycje. Tym razem prawie trzy miliony złotych na zadania z zakresu gospodarki wodno-ściekowej. To ważne środki, bowiem potrzeby w tym zakresie są wciąż duże. My konsekwentnie rok do roku, dzięki pozyskanym środkom zewnętrznym, rozbudowujemy infrastrukturę wodociągową. Warto pokreślić, że problem zaopatrzenia w wodę, podobnie jak inne kwestie, staramy się rozwiązać w sposób kompleksowy, rozbudowując sieci wodociągowe ale i budując nowe ujęcia wody (nowe studnie), na które niedawno został ogłoszony przetarg. Działamy strategicznie, mając na uwadze długookresową perspektywę, tak aby wody nie zabrakło nie tylko obecnym, ale przyszłym pokoleniom. Podobne działania podejmujemy w zakresie odprowadzania ścieków, czego dowodem są podpisane dwie umowy na rozbudowę oczyszczalni  w Łososinie Dolnej i Tęgoborzy, na ogromną kwotę przeszło trzydziestu jeden milionów złotych. Inwestując w sieci wodociągowe i ujęcia wody oraz sieci kanalizacyjne i oczyszczalnie ścieków, chcemy w sposób kompleksowy rozwiązać problem gospodarki wodno-ściekowej w naszej gminie, pozyskując na te konieczne, ale bardzo kosztowne inwestycje, duże zewnętrzne środki. Krok po kroku realizujemy zadania mające na celu poprawę standardu życia mieszkańców, dbając tym samym o środowisko naturalne w którym żyjemy – podkreśla wójt gminy Andrzej Romanek.

Fot. Biuro Prasowe UMWM

 


 

 

 

                    „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

                                  Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Na Skróty

Zdjęcia: