Przejdź do stopki

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego

    wyświetleń: 350
Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego

Treść

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ) oraz art. 154 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.)

Zarządzeniem nr 10 z dnia 23.01.2023r.

Wójt Gminy Łososina Dolna ustalił:

  1. terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego , w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2023/2024 do publicznego przedszkola, innych form wychowania przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Łososina Dolna, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia
  2. terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2023/2024 do klas pierwszych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Łososina Dolna, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.

Pełna treść zarządzenia oraz załączniki dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej

Na Skróty