Przejdź do stopki

Nowy przetarg - Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Łososina Dolna wraz z ujęciami wody pitnej

    wyświetleń: 246
Nowy przetarg - Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Łososina Dolna wraz z ujęciami wody pitnej

Treść

Informujemy, że dział Zamówienia Publiczne został zaktualizowany o nowe postępowanie przetargowe: „Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Łososina Dolna wraz z ujęciami wody pitnej.” 

Data zamieszczenia ogłoszenia:  2023-01-09

​Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Tryb zamówienia:
tryb podstawowy – art. 275 pkt 2)

Termin składania ofert: 2023-01-25

Procedura unijna (powyżej progów): Nie

Identyfikator postępowania:IFS.271.1.2023.SA

Link do miniPortalu:

Numer ogłoszenia:2023/BZP 00015546

Pełna treść ogłoszenia: ogłoszenie o zamówieniu.pdf

Dokumentacja przetargu znajduje się poniżej w sekcji "Załączniki"

 „Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Łososina Dolna wraz z ujęciami wody pitnej.”

Znak sprawy: IFS.271.1.2023.SA

Nr ogłoszenia na 2023/BZP 00015546

Ofertę należy złożyć za pośrednictwem formularza ofertowego załączonego poniżej oraz dostępnego na platformie Marketplanet dostępnego pod adresem strony internetowej: https://lososina.ezamawiajacy.pl

Termin składania ofert: 25.01.2023 godzina 09:00

Otwarcie ofert:  25.01.2023 godzina 09:30

Oferty należy składać ELEKTRONICZNIE za pośrednictwem platformy Marketplanet i stronę internetową:  https://lososina.ezamawiajacy.pl

Więcej szczegółowych informacji i niezbędnych dokumentów (załączniki) jest dostępnych w Biuletynie Informacji Publicznej: https://bip.malopolska.pl

Na Skróty