Przejdź do stopki

Informacja o realizacji preferencyjnego zakupu węgla w Gminie Łososina Dolna w 2023 roku

    wyświetleń: 667
Informacja o realizacji preferencyjnego zakupu  węgla w Gminie Łososina Dolna w  2023 roku

Treść

Od końca listopada  2022 roku Gmina Łososina Dolna realizuje zadanie zlecone tj. sprzedaż węgla na preferencyjnych zasadach dla gospodarstw domowych.Już w listopadzie 2022 roku Gmina podpisała umowę z PGG na  dostawę węgla na ilość wynikającą z zapotrzebowania zgłoszonego w ankietach przez mieszkańców i do tej pory dostarczono i rozdysponowano część zamówionego węgla tj. blisko 200 ton. Zamówione pozostałe ilości mają  być sukcesywnie dostarczane do końca kwietnia 2023 roku.

Podpisanie w dniu 22 listopada 2022 r. umowy z podmiotem operacyjnym jaki został nam przydzielony, czyli PGG Polską Grupą Górniczą S.A. z siedzibą w Katowicach   pozwoliło na rozpoczęcie dystrybucji węgla wśród mieszkańców Gminy Łososina Dolna. Przydzielony Gminie węgiel pochodzi z polskiej kopalni węgla KWK Piast-Ziemowit ruch Wola i kopalni KWK Wesoła. Dystrybucję węgla w imieniu Gminy realizuje  „SHP ROLNIK”  na 2 składach tj.  w Łososinie Dolnej i Tęgoborzy. Ze względu, iż nadal składane są wnioski przez mieszkańców gminy na  zakup węgla na preferencyjnych zasadach w 2023  roku, w zaistniałej sytuacji  będziemy aneksować umowę z PGG Polską Grupą Górniczą S.A. z siedzibą w Katowicach na kolejne zwiększone dostawy węgla.

Ponadto informujemy, iż 3 grudnia weszło w życie rozporządzenie Ministra Aktywów Państwowych, które umożliwia przeniesienie niewykorzystanego w pierwszym okresie zapotrzebowania na węgiel, na nowy okres tj. od stycznia do końca kwietnia 2023 roku. W związku z tym osoba, która nie wykorzystała w 2022 roku przydziałowego 1,5 tony węgla, może w 2023 roku zakupić łącznie 3 tony węgla (np. mieszkaniec, który w 2022 roku zakupił 1 tonę węgla, w roku przyszłym będzie mógł złożyć zapotrzebowanie na niewykorzystaną część limitu z 2022 r. tj. 0,5 tony plus 1,5 tony limitu przewidzianego na 2023 r.)

Osoby, które pomimo złożonego wniosku nie otrzymały jeszcze węgla informujemy, że otrzymaliśmy informację  o kolejnych dostawach węgla do „SHP ROLNIK” i po ich dostarczeniu będziemy informować telefonicznie każdego wnioskodawcę (mieszkańca) o możliwości dokonania zakupu węgla.

Na Skróty

Pliki