Przejdź do stopki

Kolejne środki pozyskane i wykorzystane na wsparcie świetlicy w Domu Strażaka w Tęgoborzy

    wyświetleń: 241
Kolejne  środki pozyskane i wykorzystane na wsparcie świetlicy w Domu Strażaka w Tęgoborzy

Treść

W ramach ogłoszonego konkursu pn. „Małopolskie świetlice wiejskie 2022” skierowanego do gmin z terenu województwa małopolskiego, gmina Łososina Dolna pozyskała środki finansowe z budżetu województwa małopolskiego w kwocie 30 000,00 zł. Wsparciem objęta została społeczność sołectwa Tęgoborze, a pozyskane środki zostały przeznaczone na wyposażenie części pomieszczeń Domu Strażaka, pełniących funkcję świetlicy wiejskiej.

Głównym celem konkursu było dofinansowanie świetlic wiejskich, które integrują społeczność lokalną, służą zaspokajaniu społecznych i kulturalnych potrzeb mieszkańców gmin, równocześnie przyczyniając się do podniesienia atrakcyjności małopolskiej wsi, poprawy jakości życia mieszkańców oraz rozwoju regionu.

W ramach otrzymanego dofinansowania zakupiono komplet krzeseł, stołów oraz nagłośnienie. Całkowita wartość zadania wyniosła 43 675,01 zł.

Zadanie zostało współfinansowane ze środków finansowych województwa małopolskiego w ramach konkursu pn. „Małopolskie świetlice wiejskie 2022”.

„Zakupione wyposażenie będzie służyło ogółowi społeczności lokalnej i poprawi jakość życia mieszkańców korzystających z tych pomieszczeń, a tym samym stworzy atrakcyjniejsze warunki do rozwoju integracji społecznej i międzypokoleniowej. To ważne, aby podnosić standard miejsc w których mogą się spotkać mieszkańcy, wspólnie spędzić czas, gdzie mogą odbywać się koncerty lub inne wydarzenia istotne dla lokalnej społeczności”- mówi Andrzej Romanek, wójt gminy.

Na Skróty

Zdjęcia