Przejdź do stopki

Droga w Stańkowej wyremontowana po ubiegłorocznej powodzi

    wyświetleń: 188
Droga w Stańkowej wyremontowana po ubiegłorocznej powodzi

Treść

Gmina  Łososina Dolna zrealizowała zadanie pn.: „Remont drogi gminnej nr 292589 K Stańkowa – Wola w km 0+000,00 – 0+355,00 w miejscowości Stańkowa”.

Remont drogi był możliwy dzięki otrzymanemu, od Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Finansów, dofinansowaniu w kwocie 287 340,00 zł, które zostało przyznane gminie w ramach dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych.

Całkowita wartość inwestycji wyniosła: 537 714,49 zł brutto.

Prace budowlane polegały między innymi na rozbiórce nawierzchni drogi oraz podbudowy i poboczy, uzupełnieniu ubytków w podbudowie z kruszywa łamanego, uzupełnieniu ubytków w stabilizacji istniejącego podłoża gruntowego cementem, wymianie korytek betonowych wraz z przepustami, wykonaniu nawierzchni z masy asfaltowej wraz z poboczami, montażu barier ochronnych.

-„Remont tego odcinka drogi, zniszczonej w ubiegłym roku przez ulewne deszcze, był konieczny. Dzięki pozyskanym środkom zewnętrznym oraz środkom z budżetu naszej gminy udało się to zadanie zrealizować, myślę, że z bardzo pozytywnym skutkiem, bowiem droga jest solidna, a korzystanie z niej bezpieczne i komfortowe” - podkreśla Andrzej Romanek, wójt gminy.

Na Skróty