Przejdź do stopki

Kolejna droga została zrealizowana w ramach współpracy z Lasami Państwowymi

    wyświetleń: 237
Kolejna droga została zrealizowana w ramach współpracy z Lasami Państwowymi

Treść

Przedsięwzięcie zostało wykonane dzięki pozyskanemu dofinansowaniu z Lasów Państwowych i obejmowało zadanie pn. „Modernizacja drogi gminnej nr 292475K Witowice Dolne – Cisowiec w km 0+300,00 – 0+700,00 i 1+000,00 – 1+260,00 w miejscowości Witowice Dolne, Gmina Łososina Dolna”.

Całkowita wartość inwestycji wyniosła: 1 023 442,82 zł brutto, w tym dofinansowanie w kwocie 758 000,00 zł ze środków Funduszu Leśnego pochodzące od Lasów Państwowych.

Zakres prac obejmował w szczególności modernizację drogi na odcinku 660 mb poprzez rozbiórkę części zniszczonej podbudowy, stabilizację istniejącego podłoża gruntowego, wykonanie i odtworzenie dolnej i górnej podbudowy, nawierzchni jezdni i poboczy, wymianę i odtworzenie elementów odwodnienia, wymianę uszkodzonych przepustów i korytek. Wykonane roboty drogowe spowodowały podniesienie parametrów technicznych drogi, która uzyskała lepszą nośność i wyższy standard.

-„To już kolejna droga zmodernizowana w naszej gminie w tym roku. Standard tej drogi wyraźnie się poprawił. Teraz droga ta jest bezpieczna, a poruszenie się po niej komfortowe. Bardzo dziękuję Lasom Państwowym za finansowe wsparcie tej inwestycji. Wspólnymi siłami łatwiej nam sprostać oczekiwaniom mieszkańców, a i potrzebom Lasów Państwowych, gdyż z dróg dojazdowych w terenach leśnych korzystają zarówno nasi mieszkańcy jak i Lasy Państwowe. Cieszę się z dobrej współpracy, która przynosi takie owoce” – mówi Andrzej Romanek, wójt gminy.

Na Skróty