Przejdź do stopki

Pierwsza partia węgla dla Gminy Łososina Dolna

    wyświetleń: 668
Pierwsza partia węgla dla Gminy Łososina Dolna

Treść

Uprzejmie informujemy, iż Polska Grupa Górnicza S.A. dostarczyła węgiel do Nowego Sącza z przeznaczeniem dla Gminy Łososina Dolna. W związku z powyższym informujemy, że zapłaty za zakupiony węgiel dokonać można w następujący sposób:

  1. przelewem na konto Urzędu Gminy: nr konta 23 8818 0009 2001 0000 0039 0042 z adnotacją w tytule przelewu „Węgiel” podając imię, nazwisko i adres  wnioskodawcy,

lub

  1. dokonując wpłaty należności w kasie Urzędu Gminy od poniedziałku do czwartku w godz. 8.00 – 14.00, a w piątek w godz. 8.00 do 13.00.

Ostateczna cena za zakup 1 tony węgla wynosi – 1950 zł brutto.

Po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Urzędu Gminy zostanie wystawiona faktura, którą należy odebrać w Urzędzie Gminy pokój nr 32. Faktura ta będzie uprawniała mieszkańca do odbioru węgla ze składu. Listy do odbioru węgla sporządzane będą według kolejności złożonych do Urzędu Gminy wniosków o zakup węgla.

O kolejnych dostawach węgla przez Polską Grupę Górniczą S.A., mieszkańcy będą informowani telefonicznie według kolejności złożonych do Urzędu Gminy wniosków o zakup węgla.

Na Skróty