Przejdź do stopki

Kolejna inwestycja drogowa na terenie gminy Łososina Dolna

    wyświetleń: 294
Kolejna inwestycja drogowa na terenie gminy Łososina Dolna

Treść

W dniu 15 listopada 2022 roku gmina Łososina Dolna zawarła umowę na zadanie pn.: Przebudowa drogi gminnej nr 292411 K Bilsko – Znamirowice w km od 0+008,00 do 0+579,10 (skrzyżowanie z drogą krajową nr 75 w km od 49+712,30 do 49+729,70) w miejscowości Bilsko, gmina Łososina Dolna, które w terminie do 31 sierpnia 2023 r. ma zostać zrealizowane.

Zakres robót obejmuje m.in.: przebudowę jezdni, budowę chodnika, stanowisk postojowych, poboczy, kanału technologicznego, kanału deszczowego wraz ze studniami, przebudowę oświetlenia ulicznego wraz z doświetleniem boiska sportowego oraz oznakowanie poziome i pionowe drogi.

Wartość inwestycji opiewa na kwotę 3 020 006,36 zł. Na jej realizację pozyskaliśmy dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1 263 184,00 zł oraz ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla gmin górskich w wysokości 1 100 000,00 zł. Pozostała kwota w wysokości 656 822,36 zł to środki własne pochodzące z budżetu gminy.

Wykonanie tej ważnej inwestycji drogowej ma na celu poprawę stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego w obrębie skrzyżowania z drogą DK 75 oraz wzdłuż obiektów sportowych LKS „Łosoś”, w tym boisk sportowych. W tym celu będą wykonane miejsca parkingowe oraz chodnik dla pieszych.

- „To już kolejna inwestycja drogowa w naszej gminie, która dzięki pozyskanym środkom zewnętrznym zostanie zrealizowana. Nie było łatwo, bowiem dopiero trzecie postępowanie przetargowe doprowadziło do wyłonienia wykonawcy. To bardzo duża inwestycja, o szerokim zakresie robót budowlanych, robót koniecznych, bowiem przy tej drodze znajdują się obiekty sportowe, a zatem inwestycja ta musi uwzględniać, chociażby budowę miejsc parkingowych, czy chodnika. Nie tylko przebudowujemy drogę, ale zmieniamy również jej otoczenie, wzmacniając tym samym funkcje rekreacyjno-sportowe przylegających obiektów klubu sportowego „Łosoś” i Orlika. Będzie więc bezpiecznie i estetycznie, co mam nadzieję, zachęci mieszkańców do większej aktywności fizycznej i korzystania z pobliskich obiektów sportowych” – podkreśla Andrzej Romanek wójt gminy.

Na Skróty

Zdjęcia: