Przejdź do stopki

Można już składać wnioski o dodatek elektryczny

    wyświetleń: 589
Można już składać wnioski o dodatek elektryczny

Treść

Dodatek elektryczny od 1 grudnia br. do 1 lutego 2023 r.

=> Dodatek elektryczny dla gospodarstwa domowego wynosi 1000 zł.

=> W przypadku, gdy zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w tym samym miejscu zamieszkania w 2021 r. wyniosło więcej niż 5 MWh, dodatek elektryczny wynosi 1500 zł.

Dodatek elektryczny nie przysługuje, jeśli ubiegający się o niego zamieszkuje pod adresem zamieszkania, w którym jest wykorzystywana energia elektryczna pochodząca z mikroinstalacji, w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, rozliczanej zgodnie z zasadami określonymi w art. 4 tej ustawy.

Dodatek elektryczny nie przysługuje gospodarstwom domowym, objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego oraz dodatkiem dla gospodarstw domowych.

Wnioski o wypłatę dodatku elektrycznego złożone po 1 lutego 2023 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Dodatek elektryczny wypłaca się w terminie do 31 marca 2023 r.

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/klimat/dodatek-elektryczny

Fot. https://www.gov.pl/

Załączniki - Druk Wniosku.

Na Skróty

Pliki: