Przejdź do stopki

Zakupimy kolejne komputery dla naszych szkół

    wyświetleń: 232
Zakupimy kolejne komputery dla naszych szkół

Treść

W czerwcu Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego ogłosił nabór wniosków w ramach projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych”. 

Głównym celem projektu jest wsparcie realizacji zajęć dydaktycznych w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych oraz placówkach systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne. Z dofinansowania organy prowadzące szkoły zakupią sprzęt komputerowy umożliwiający zdalne nauczanie, w związku z zagrożeniem i skutkami COVID-19.

Gmina Łososina Dolna złożyła wniosek o przyznanie grantu na zakup komputerów stacjonarnych dla szkół podstawowych. W dniu 2 listopada 2022 r. na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie, została zamieszczona lista rankingowa wniosków zakwalifikowanych do otrzymania dofinansowania. 

Gmina Łososina Dolna uzyskała dofinansowanie w kwocie 74 460,00 zł.

Zakupiony sprzęt komputerowy trafi do trzech szkół podstawowych z terenu naszej gminy.

28 listopada 2022 r. o godzinie 15:00 w auli Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli – Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Nowym Sączu odbyło się uroczyste wręczenie promes dla szkół z subregionu sądeckiego. Gminę Łososinie Dolną reprezentowali: wójt Gminy Łososina Dolna Andrzej Romanek oraz wicedyrektor Szkoły Podstawowej w Łososinie Dolnej Renata Prusak.

- „Bardzo się cieszymy, ponieważ kolejny raz naszej gminie udało się otrzymać wsparcie z Pakietu Edukacyjnego Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej. Dzięki tym środkom doposażymy pracownie komputerowe w nowoczesny sprzęt, który w dzisiejszym cyfrowym świecie jest niezbędny w kształceniu dzieci i młodzieży. Dziękujemy Witoldowi Kozłowskiemu Marszałkowi Województwa Małopolskiego za wsparcie finansowe naszych szkół, które pokazuje, że władze samorządu małopolskiego inwestując w młode pokolenie, inwestują w przyszłość” - podkreśla Andrzej Romanek, wójt gminy.

Fot. Biuro Prasowe UMWM

Na Skróty

Zdjęcia: