Przejdź do stopki

Nowa wiata przystankowa w Tęgoborzy wykonana

    wyświetleń: 185
Nowa wiata przystankowa w Tęgoborzy wykonana

Treść

W listopadzie 2022 roku zakończone zostały roboty budowlane związane z zadaniem pn.: „Budowa wiaty przystankowej przy zatoce autobusowej w ciągu DK 75 Kraków - granica Państwa w miejscowości Tęgoborze”.

Zakres robót obejmował w szczególności: zagęszczenie podłoża, wykonanie wykopów pod ławy fundamentowe, wykonanie ław fundamentowych wraz z ich zbrojeniem, wykonanie izolacji ścian fundamentowych i dachu wiaty przystankowej w konstrukcji drewnianej, wykonanie pokrycia dachu z blachy trapezowej wraz z obróbkami blacharskimi, zabezpieczenie lakierem drewna, umocnienie skarpy płytami ażurowymi wraz z ich humusowaniem, montaż barier ochronnych i balustradowych.

To wbrew pozorom nie była łatwa do wykonania inwestycja, szczególnie, że prace projektowe i uzgodnienia trwały długo. Aby cieszyć się nowo powstałą wiatą przystankową przy zatoce autobusowej w Tęgoborzy, gmina jako inwestor musiała spełnić wiele wymogów formalnych  tj.:

-  wykonać projekt budowlany wiaty przystankowej wraz z uzgodnieniami z zarządcą drogi DK 75  GDDKiA w Krakowie,

- opracować projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas robót w pasie drogowym DK 75 w miejscowości Tęgoborze,

- złożyć wniosek do zarządcy drogi krajowej tj. GDDKiA w Krakowie w celu zawarcia stosownego porozumienia dotyczącego użyczenia gruntu w pasie drogowym drogi krajowej związanej z budową wiaty przystankowej.

Inwestycja została zrealizowana z budżetu gminy Łososina Dolna za kwotę: 61 999,12 zł brutto.

- „Mieszkańcy, korzystający z usług komunikacji zbiorowej w Tęgoborzy mogą już bezpiecznie schronić się przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi pod nową wiatą przystankową. Dziękuję Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie tj. zarządcy drogi krajowej nr 75 za otwartość i dobrą współpracę. Prosimy korzystających z przystanku o utrzymanie go w należytej czystości i porządku; dbajmy o nasze wspólne dobro” - mówi  Andrzej Romanek, wójt gminy.

Na Skróty

Zdjęcia: