Przejdź do stopki

Zamówienia Publiczne - nowy przetarg - „Modernizacja drogi gminnej nr 292475K Witowice Dolne – Cisowiec w km 0+300,00 – 0+700,00 i 1+000,00 – 1+260,00”

    wyświetleń: 64
Zamówienia Publiczne - nowy przetarg - „Modernizacja drogi gminnej nr 292475K Witowice Dolne – Cisowiec w km 0+300,00 – 0+700,00 i 1+000,00 – 1+260,00”

Treść

Dział Zamówienia Publiczne został zaktualizowany o nowe postępowanie przetargowe. Nazwa zadania: „Modernizacja drogi gminnej nr 292475K Witowice Dolne – Cisowiec w km 0+300,00 – 0+700,00 i 1+000,00 – 1+260,00” 

  • Data zamieszczenia ogłoszenia:  2022-09-27 
  • ​Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
  • Tryb zamówienia: tryb podstawowy – art. 275 pkt 2)
  • Termin składania ofert: 12.10.2022 godzina 09:00
  • Otwarcie ofert:  12.10.2022 godzina 09:30
  • Procedura unijna (powyżej progów): Nie
  • Identyfikator postępowania: IFS.271.50.2022.SA
  • Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00366194/01

Pełna treść ogłoszenia: ogłoszenie o zamówieniu.pdf

Ofertę należy złożyć elektronicznie za pośrednictwem formularza ofertowego załączonego poniżej oraz dostępnego na platformie Marketplanet dostępnego pod adresem strony internetowej: https://lososina.ezamawiajacy.pl


Więcej szczegółowych informacji i niezbędnych dokumentów (załączniki) jest dostępnych w Biuletynie Informacji Publicznej.

Na Skróty