Przejdź do stopki

Modernizujemy drogę Witowice Dolne- Cisowiec

    wyświetleń: 150
Modernizujemy drogę Witowice Dolne- Cisowiec

Treść

W piątek (23.09.2022 r.) wójt Gminy Łososina Dolna Andrzej Romanek otrzymał z rąk Wiceministra Pana Edwarda Siarki (Ministerstwo Klimatu i Środowiska) i Pana Pawła Szczygła Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie, promesę na kwotę 758.000,00 zł. Pieniądze te zostaną przeznaczone na modernizację drogi gminnej Witowice Dolne – Cisowiec, w miejscowości Witowice Dolne.

Spotkanie odbyło się w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu, a promesy otrzymali także wójtowie gmin: Korzenna, Łabowa, Nawojowa i burmistrz Starego Sącza.

Planowana modernizacja polegała będzie między innymi na wykonaniu i odtworzeniu podbudowy, nawierzchni jezdni i poboczy, wymianie i odtworzeniu elementów odwodnienia, wymianie uszkodzonych przepustów i korytek. Modernizacja drogi ma za zadanie poprawić bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego.

Gmina w najbliższych dniach ogłosi postępowanie przetargowe w celu wybrania wykonawcy. Termin realizacji zadania planowany jest w miesiącach listopad – grudzień 2022 roku.

- „Bardzo dziękuję Ministerstwu Klimatu i Środowiska, jak również Lasom Państwowym, za przekazanie tak dużego dofinansowania, w kwocie 758.000,00 zł. Ten odcinek drogi jest bardzo zniszczony i od lat wręcz „prosił” się o modernizację. Wspólnymi siłami łatwiej nam sprostać oczekiwaniom mieszkańców i zaspokajać ich potrzeby, gdyż z dróg dojazdowych w terenach leśnych korzystają również nasi mieszkańcy”. – podkreśla Andrzej Romanek, wójt gminy.

 

Fot. Maria Olszowska

Na Skróty