Przejdź do stopki

Modernizujemy drogę ze wsparciem finansowym Lasów Państwowych

    wyświetleń: 178
Modernizujemy drogę ze wsparciem finansowym Lasów Państwowych

Treść

Gmina Łososina Dolna przy wsparciu finansowym Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe zmodernizuje kolejną drogę, tym razem w sołectwie Łyczanka.

Już w lipcu 2022 r. podpisana została umowa określająca realizację i współfinansowanie wspólnego przedsięwzięcia w ramach wspomagania przez Lasy Państwowe administracji publicznej obejmującego zadanie pn.: „Modernizacja drogi gminnej nr 292554 K Łyczanka – Wronowice w km 0+300,00 – 1+280,00  w miejscowości Łyczanka, Gmina Łososina Dolna”.

W następstwie powyższego, Gmina Łososina Dolna przeprowadziła dwa postępowania przetargowe i w drugim postępowaniu wyłoniła wykonawcę, a 14 września 2022 r. została zawarta umowa z Przedsiębiorstwem Drogowo – Mostowym LIMDROG Spółka z o.o. na wykonanie w/w zadania.

Całkowita wartość inwestycji wynosi: 1 400 827,20 zł brutto, w tym dofinansowanie, w ramach środków Funduszu Leśnego pochodzącego od Lasów Państwowych, to kwota: 823 000,00 zł. Termin zakończenia robót planowany jest w listopadzie br. 

Zakres prac obejmuje w szczególności, modernizację drogi na odcinku 980 mb, poprzez wykonanie odtworzenia nawierzchni jezdni i poboczy, odtworzenie elementów odwodnienia, uzupełnienie skarp korpusu drogi narzutem kamiennym oraz płytami ażurowymi, ułożenie korytek prefabrykowanych, utwardzenie zjazdów oraz poboczy destruktem asfaltowym (masą frezowaną).

Wykonane roboty drogowe spowodują podniesienie parametrów technicznych drogi, która uzyska lepszą nośność i wyższy standard.

Obecnie trwają roboty rozbiórkowe polegające na frezowaniu istniejącej nawierzchni asfaltowej, częściowej rozbiórce uszkodzonego korpusu drogi w celu jego wzmocnienia i uzupełnienia warstw konstrukcyjnych podbudowy drogi.

- W kwietniu 2022 r. odebrałem z rąk Posła i Sekretarza Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska Pana Edwarda Siarki oraz Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie Pana Pawła Szczygła promesę na niebagatelną kwotę 823.000,00 zł. Cieszę się bardzo, że współpraca Gminy Łososina Dolna i Lasów Państwowych, układa się bardzo dobrze, czego przykładem jest m. in. remontowany prawie 1 km odcinek drogi Łyczanka – Wronowice. Dzięki tak owocnej współpracy, na terenie naszej gminy, kolejna droga będzie gruntownie zmodernizowana, dla dobra naszych mieszkańców. Dziękuję Posłowi Edwardowi Siarce i Dyrektorowi Pawłowi Szczygłowi oraz Nadleśnictwu Stary Sącz, że dostrzegają nasze problemy i wspierają nas finansowo w ich rozwiązywaniu. Dobra współpraca przynosi dobre owoce – mówi Andrzej Romanek, wójt gminy.

 

(fot.: M. Książkiewicz, UG Łososina Dolna)

Na Skróty