Przejdź do stopki

Dodatki dla gospodarstw domowych

    wyświetleń: 358
Dodatki dla gospodarstw domowych

Treść

W dniu 20.09.2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 15 września 2022 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 1967), zakładająca wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych.

W przypadku gdy głównym źródłem ciepła gospodarstwa domowego jest:

-  kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe dodatki wynoszą odpowiednio:
1) 3000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany peletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego;
2) 1000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane drewnem kawałkowym;
3) 500 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG (za gaz skroplony LPG uważa się mieszaninę gazów: propanu i butanu. Możliwość uzyskania dodatku dla gazu skroplonego obejmuje wyłącznie gaz ze zbiornika gazu skroplonego LPG używanego dla celów grzewczych w kotle gazowym zasilanym tym gazem. Dodatkiem nie są objęte w szczególności: gaz ziemny dystrybuowany siecią gazową (tzw. gaz sieciowy) oraz gaz LPG z tzw. butli gazowej).
4) 2000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.

Warunkiem otrzymania dodatku jest wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. W przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem.

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres miejsca zamieszkania, to dodatek ten jest przyznawany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej w Łososinie Dolnej pod numerem: 18 521 85 14 poniedziałek 800 do 1700, wtorek - czwartek 700 do 1500, piątek 700 do 1400 .

Formularz wniosku o wypłatę dodatków jest dostępny w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Łososinie Dolnej /pokój nr 14/.
Termin na składanie wniosków o wypłatę tego dodatku upływa 30 listopada 2022 roku.

Na Skróty