Przejdź do stopki

Zamówienia Publiczne - nowy przetarg - "Przebudowa drogi gminnej nr 292411 K Bilsko –Znamirowice w km od 0+008,00 do 0+579,10 (skrzyżowanie z drogą krajową nr 75 w km od 49+712,30 do 49+729,70) w miejscowości Bilsko, Gmina Łososina Dolna.”

    wyświetleń: 98
Zamówienia Publiczne - nowy przetarg -

Treść

Informujemy, że dział Zamówienia Publiczne został zaktualizowany o nowe postępowanie przetargowe ===>>  nazwa zadania: "Przebudowa drogi gminnej nr 292411 K Bilsko –Znamirowice w km od 0+008,00 do 0+579,10 (skrzyżowanie z drogą krajową nr 75 w km od 49+712,30 do 49+729,70) w miejscowości Bilsko, Gmina Łososina Dolna.” 

Data zamieszczenia ogłoszenia:  2022-09-15

​Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Tryb zamówienia:
tryb podstawowy – art. 275 pkt 2)
Termin składania ofert: 2022-09-30
Procedura unijna (powyżej progów):
Nie
Identyfikator postępowania:IFS.271.48.2022.SA
Link do miniPortalu:
Numer ogłoszenia:2022/BZP 00350299/01
Pełna treść ogłoszenia:
ogłoszenie o zamówieniu.pdf

Dokumentacja przetargu znajduje się poniżej w sekcji "Załączniki"


Przebudowa drogi gminnej nr 292411 K Bilsko –Znamirowice w km od 0+008,00 do 0+579,10 (skrzyżowanie z drogą krajową nr 75 w km od 49+712,30 do 49+729,70) w miejscowości Bilsko, Gmina Łososina Dolna.”

Znak sprawy: IFS.271.48.2022.SA
Nr ogłoszenia na 2022/BZP 00350299/01
 
Ofertę należy złożyć za pośrednictwem formularza ofertowego załączonego poniżej oraz dostępnego na platformie Marketplanet dostępnego pod adresem strony internetowej: https://lososina.ezamawiajacy.pl
 
Termin składania ofert: 30.09.2022 godzina 09:00
Otwarcie ofert:  30.09.2022 godzina 09:30
 
Oferty należy składać ELEKTRONICZNIE za pośrednictwem platformy Marketplanet i stronę internetową:  https://lososina.ezamawiajacy.pl
 
Numer postępowania na platformie Marketplanet to: IFS.271.48.2022.SA

Więcej szczegółowych informacji i niezbędnych dokumentów (załączniki) jest dostępnych w Biuletynie Informacji Publicznej.

Na Skróty