Przejdź do stopki

Gmina Łososina Dolna podpisała z Powiatem Nowosądeckim umowę w sprawie budowy chodnika przy drodze powiatowej Łososina Dolna - Tymowa

    wyświetleń: 169
Gmina Łososina Dolna podpisała z Powiatem Nowosądeckim umowę w sprawie budowy chodnika przy drodze powiatowej Łososina Dolna - Tymowa

Treść

Gmina Łososina Dolna i Powiat Nowosądecki wybudują wspólnie kolejny chodnik. Tym razem, inwestycja zostanie zrealizowana przy drodze powiatowej Tymowa – Łososina Dolna, w miejscowości Łososina Dolna. Właśnie podpisano stosowną umowę. Inwestycja polega na budowie chodnika dla pieszych od drogi krajowej nr 75 wzdłuż lotniska do kapliczki na Łącznem o długości ponad 720 metrów, poszerzenia istniejącej jezdni, a także wykonania kanalizacji deszczowej oraz kanału technologicznego.

Całkowita wartość robót, które są już realizowane, wynosi 1 072 600,81 zł, w tym dotacja  Gminy Łososina Dolna - 536 300,00 zł, co stanowi 50% kosztów zadania. Ponadto Gmina Łososina Dolna wykonała dokumentację projektowo-kosztorysową chodnika za kwotę 29 000,00 zł. Zakończenie robót budowlanych planowane jest do 8 grudnia 2022 r. 

Warto zwrócić uwagę, iż chodnik budowany jest przy okazji większej inwestycji realizowanej przez Powiat Nowosądecki, tj. remontu drogi powiatowej Łososina Dolna - Tymowa, w miejscowościach Michalczowa i Łososina Dolna. Całkowita wartość tego zadania, realizowanego i finansowanego przez Powiat Nowosądecki wynosi, 5 196 950,32 zł, w tym dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 2 858.322,00 zł. W tym wypadku zakres robót obejmuje wymianę nawierzchni bitumicznej wraz z podbudową oraz poboczami, odtworzenie korpusu drogowego, remont przepustów, montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu oraz oznakowania poziome i pionowe.

- Bardzo się cieszę z dobrej współpracy naszej gminy z władzami Powiatu Nowosądeckiego. To dzięki tej współpracy remontowana jest droga powiatowa Tymowa – Łososina Dolna w miejscowościach Michalczowa i Łososina Dolna, ale też budowany jest przy tej okazji chodnik o długości ponad 720 metrów. Gdyby nie było zrozumienia ze strony władz powiatowych, nie byłoby tej inwestycji, ale i wielu innych realizowanych na terenie naszej gminy przez samorząd powiatu nowosądeckiego. Dość wspomnieć, że powiat wykonał całkowicie nową nawierzchnię na drodze powiatowej Tęgoborze - Zawadka. Jak widać, współpraca przynosi dobre owoce, a my, mieszkańcy gminy Łososina Dolna możemy się cieszyć, że powiat dostrzega nasze potrzeby i je uwzględnia w swoich planach inwestycyjnych. Szczególne podziękowania składam na ręce Starosty Nowosądeckiego Marka Kwiatkowskiego. Bez jego zaangażowania, otwartości i życzliwości nie byłoby tych inwestycji – mówi Andrzej Romanek, wójt gminy.  

- Te przedsięwzięcia,  tj. remont drogi i budowa chodnika, przyczyni się w znaczny sposób do poprawy komfortu, ale i bezpieczeństwa użytkowników, w tym pieszych i będzie służyć nie tylko naszym mieszkańcom, ale także turystom – dodaje gospodarz gminy.

– To jest droga o dużym natężeniu ruchu. Nieopodal jest przecież lotnisko, a turyści często zatrzymują się, by oglądać startujące i lądujące samoloty. Przy drodze znajduje się także Zakład Gospodarki Komunalnej, Spółdzielnia Sadownicza i sklepy. Wiele osób spaceruje, uprawia nordic walking. To bardzo ważna inwestycja – po jej zakończeniu będzie komfortowo i bezpiecznie  – argumentują mieszkańcy.

Na Skróty