Przejdź do stopki

Stowarzyszenie ''Na Śliwkowym Szlaku'' zaprasza na spotkania informacyjno - konsultacyjne w ramach przygotowania nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023 - 2027

    wyświetleń: 57
Stowarzyszenie ''Na Śliwkowym Szlaku'' zaprasza na spotkania informacyjno - konsultacyjne w ramach przygotowania nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023 - 2027

Treść

Stowarzyszenie ''Na Śliwkowym Szlaku'' zaprasza na spotkania informacyjno - konsultacyjne dla mieszkańców obszaru Śliwkowego Szlaku, przeprowadzone w ramach przygotowania nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023 - 2027.

Celem spotkania będzie analiza mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń oraz celów LSR dla obszaru Stowarzyszenia ''Na Śliwkowym Szlaku''.

Więcej informacji o spotkaniach informacyjno - konsultacyjnych udziela biuro Stowarzyszenia ''Na Śliwkowym Szlaku''. Szkolenia są bezpłatne, a szczegółowy harmonogram spotkań wraz z ich tematyką znajduje się poniżej.

W związku ze specyfiką działalności Stowarzyszenia terminy i miejsca spotkań mogą ulec zmianie. Prosimy o sprawdzanie bieżących informacji dotyczących spotkania.

Nazwa Gminy

Miejscowość / Miejsce spotkania (adres)

Termin spotkania wraz z godzinami spotkania

Program spotkania

Czchów

Czchów / Urząd Miejski w Czchowie, 32-860 Czchów, ul. Rynek 12

13.09.2022 r.,
godz. 10.00 - 12.30

Analiza mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń oraz celów LSR dla obszaru Stowarzyszenia "Na Śliwkowym Szlaku".

Cel spotkania: Przeprowadzenie analizay SWOT dla obszaru Śliwkowego Szlaku do Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027

Program spotkania: Rejestracja uczestników. Przywitanie, wprowadzenie w temat. Diagnoza zasobów (przyrodniczych; materialnych, tj. np. zabytki; niematerialnych, tj. np tradycje kulinarne; ważni ludzie/ważne organizacje). Podział uczestników na podgrupy robocze. Praca w grupach - Analiza zagadnień tematycznych, tj innowacyjność, cyfryzacja, środowisko i klimat, zmiany demograficzne oraz partnerstwo w realizacji LSR; diagram SWOT, problemy i projekty, grupy defaworyzowane, hierarchia celów i grupy docelowe, Prezentacja wyników, dyskusja, uzupełnienie danych. Podsumowanie spotkania. Zakończenie.

Gnojnik

Gnojnik / Urząd Gminy Gnojnik, 32-864 Gnojnik 363

14.09.2022 r.,
godz. 10.00 - 12.30

Analiza mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń oraz celów LSR dla obszaru Stowarzyszenia "Na Śliwkowym Szlaku".

Cel spotkania: Przeprowadzenie analizay SWOT dla obszaru Śliwkowego Szlaku do Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027

Program spotkania: Rejestracja uczestników. Przywitanie, wprowadzenie w temat. Diagnoza zasobów (przyrodniczych; materialnych, tj. np. zabytki; niematerialnych, tj. np tradycje kulinarne; ważni ludzie/ważne organizacje). Podział uczestników na podgrupy robocze. Praca w grupach - Analiza zagadnień tematycznych, tj innowacyjność, cyfryzacja, środowisko i klimat, zmiany demograficzne oraz partnerstwo w realizacji LSR; diagram SWOT, problemy i projekty, grupy defaworyzowane, hierarchia celów i grupy docelowe, Prezentacja wyników, dyskusja, uzupełnienie danych. Podsumowanie spotkania. Zakończenie.

Gródek nad Dunajcem

Gródek nad Dunajcem / Urząd Gminy w Gródku nad Dunajcem, 33-318 Gródek nad Dunajcem 54

15.09.2022 r.,
godz. 10.30 - 13.00

Analiza mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń oraz celów LSR dla obszaru Stowarzyszenia "Na Śliwkowym Szlaku".

Cel spotkania: Przeprowadzenie analizay SWOT dla obszaru Śliwkowego Szlaku do Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027

Program spotkania: Rejestracja uczestników. Przywitanie, wprowadzenie w temat. Diagnoza zasobów (przyrodniczych; materialnych, tj. np. zabytki; niematerialnych, tj. np tradycje kulinarne; ważni ludzie/ważne organizacje). Podział uczestników na podgrupy robocze. Praca w grupach - Analiza zagadnień tematycznych, tj innowacyjność, cyfryzacja, środowisko i klimat, zmiany demograficzne oraz partnerstwo w realizacji LSR; diagram SWOT, problemy i projekty, grupy defaworyzowane, hierarchia celów i grupy docelowe, Prezentacja wyników, dyskusja, uzupełnienie danych. Podsumowanie spotkania. Zakończenie.

Iwkowa

Iwkowa / Urząd Gminy w Iwkowej, 32-861 Iwkowa 468

20.09.2022 r.,
godz. 10.00 - 12.30

Analiza mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń oraz celów LSR dla obszaru Stowarzyszenia "Na Śliwkowym Szlaku".

Cel spotkania: Przeprowadzenie analizay SWOT dla obszaru Śliwkowego Szlaku do Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027

Program spotkania: Rejestracja uczestników. Przywitanie, wprowadzenie w temat. Diagnoza zasobów (przyrodniczych; materialnych, tj. np. zabytki; niematerialnych, tj. np tradycje kulinarne; ważni ludzie/ważne organizacje). Podział uczestników na podgrupy robocze. Praca w grupach - Analiza zagadnień tematycznych, tj innowacyjność, cyfryzacja, środowisko i klimat, zmiany demograficzne oraz partnerstwo w realizacji LSR; diagram SWOT, problemy i projekty, grupy defaworyzowane, hierarchia celów i grupy docelowe, Prezentacja wyników, dyskusja, uzupełnienie danych. Podsumowanie spotkania. Zakończenie.

Korzenna

Korzenna / Urząd Gminy w Korzennej 33 - 322 Korzenna 325

21.09.2022 r.,
godz. 10.30 - 13.00

Analiza mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń oraz celów LSR dla obszaru Stowarzyszenia "Na Śliwkowym Szlaku".

Cel spotkania: Przeprowadzenie analizay SWOT dla obszaru Śliwkowego Szlaku do Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027

Program spotkania: Rejestracja uczestników. Przywitanie, wprowadzenie w temat. Diagnoza zasobów (przyrodniczych; materialnych, tj. np. zabytki; niematerialnych, tj. np tradycje kulinarne; ważni ludzie/ważne organizacje). Podział uczestników na podgrupy robocze. Praca w grupach - Analiza zagadnień tematycznych, tj innowacyjność, cyfryzacja, środowisko i klimat, zmiany demograficzne oraz partnerstwo w realizacji LSR; diagram SWOT, problemy i projekty, grupy defaworyzowane, hierarchia celów i grupy docelowe, Prezentacja wyników, dyskusja, uzupełnienie danych. Podsumowanie spotkania. Zakończenie.

Lipnica Murowana

Lipnica Murowana / Gminny Dom Kultury w Lipnicy Murowanej, 32 - 724 Lipnica Murowana 74

22.09.2022 r.,
godz. 13.30 - 16.00

Analiza mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń oraz celów LSR dla obszaru Stowarzyszenia "Na Śliwkowym Szlaku".

Cel spotkania: Przeprowadzenie analizay SWOT dla obszaru Śliwkowego Szlaku do Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027

Program spotkania: Rejestracja uczestników. Przywitanie, wprowadzenie w temat. Diagnoza zasobów (przyrodniczych; materialnych, tj. np. zabytki; niematerialnych, tj. np tradycje kulinarne; ważni ludzie/ważne organizacje). Podział uczestników na podgrupy robocze. Praca w grupach - Analiza zagadnień tematycznych, tj innowacyjność, cyfryzacja, środowisko i klimat, zmiany demograficzne oraz partnerstwo w realizacji LSR; diagram SWOT, problemy i projekty, grupy defaworyzowane, hierarchia celów i grupy docelowe, Prezentacja wyników, dyskusja, uzupełnienie danych. Podsumowanie spotkania. Zakończenie.

Łososina Dolna

Łososina Dolna / Urząd Gminy w Łososinie Dolnej, 33-314 Łososina Dolna 300

27.09.2022 r.,
godz. 10.00 - 12.30

Analiza mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń oraz celów LSR dla obszaru Stowarzyszenia "Na Śliwkowym Szlaku".

Cel spotkania: Przeprowadzenie analizay SWOT dla obszaru Śliwkowego Szlaku do Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027

Program spotkania: Rejestracja uczestników. Przywitanie, wprowadzenie w temat. Diagnoza zasobów (przyrodniczych; materialnych, tj. np. zabytki; niematerialnych, tj. np tradycje kulinarne; ważni ludzie/ważne organizacje). Podział uczestników na podgrupy robocze. Praca w grupach - Analiza zagadnień tematycznych, tj innowacyjność, cyfryzacja, środowisko i klimat, zmiany demograficzne oraz partnerstwo w realizacji LSR; diagram SWOT, problemy i projekty, grupy defaworyzowane, hierarchia celów i grupy docelowe, Prezentacja wyników, dyskusja, uzupełnienie danych. Podsumowanie spotkania. Zakończenie.

 

Na Skróty

Zdjęcia: