Przejdź do stopki

Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie drogowym (modyfikacja ogłoszenia)

    wyświetleń: 230
Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie drogowym (modyfikacja ogłoszenia)

Treść

Znak sprawy: IFS.7341.11.2022.CA                                   

Łososina Dolna, dnia 05.09.2022 r.

Ogłoszenie

 o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie drogowym

(modyfikacja ogłoszenia)

 

1. Podstawa prawna

Art. 23 ust. 1 pkt. 2 w związku z art. 19 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1343).

2. Nazwa i adres właściwego organizatora

Gmina Łososina Dolna

33-314 Łososina Dolna 300

3. Określenie przewidywanego trybu udzielenia zamówienia

Bezpośrednie zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 1 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym.

4. Określenie rodzaju transportu oraz linii komunikacyjnej, na której będą wykonywane przewozy

a) rodzaj transportu: publiczny transport zbiorowy – transport drogowy autobusowy

b)określenie linii komunikacyjnej: przewóz osób w ramach gminnych przewozów pasażerskich na linii komunikacyjnej użyteczności publicznej na terenie Gminy Łososina Dolna:

  • Tęgoborze Stara Wieś – Rąbkowa – Znamirowice – Tabaszowa – Rąbkowa – Tęgoborze Stara Wieś (około 25 000 wzkm w ciągu roku).
  • Żbikowice centrum – Stańkowa kaplica – Żbikowice centrum – Łososina Dolna centrum (około 12 500 wzkm w ciągu roku).

5. Przewidywana data bezpośredniego zawarcia umowy

01.01.2023 r.

6. Przewidywany czas trwania umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

12 miesięcy

7. Zmiana informacji

Na podstawie art. 23 ust. 5 i 6 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym zastrzega się możliwość zmiany powyższych informacji.

8. Miejsce zamieszczenia niniejszego ogłoszenia

-Biuletyn Informacji Publicznej Organizatora.

-Strona informacyjna Organizatora.

-Tablica informacyjna Organizatora.

Na Skróty