Przejdź do stopki

Umowa na zakup nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Tęgoborze podpisana

    wyświetleń: 207
Umowa na zakup nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Tęgoborze podpisana

Treść

W sierpniu 2022 r. Prezes Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Tęgoborzy, druh Grzegorz Wadowski, w obecności wójta gminy Andrzeja Romanka, skarbnika gminy Marii Koseckiej oraz Komendanta Gminnego druha Krzysztofa Kościelniaka, podpisał umowę na zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego marki Renault D16 4x4.

Całkowity koszt samochodu wynosi 915 366,00 zł. Dzięki staraniom władz gminy udało się pozyskać dofinasowania z Krajowego Sytemu Ratowniczo-Gaśniczego w kwocie 420 000,00 zł oraz  40 000,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Środki w kwocie 355 366,00 zł zostały wyasygnowane z budżetu gminy Łososina Dolna, 69 500,00 zł to środki własne jednostki OSP,  zaś środki sołeckie to kwota 30 500,00 zł.   

Samochód ma być dostarczony do 9 listopada 2022 roku, po czym nastąpi jego uroczyste przekazanie jednostce OSP Tęgoborze.

Warto podkreślić, że to już kolejny nowy samochód dla naszych strażaków ochotników. Pierwszy został zakupiony dla OSP Łososina Dolna, drugi będzie służył w OSP Tęgoborze. Nadto, używany samochód został zakupiony dla OSP Tabaszowa.

Bardzo się cieszę, że OSP Tęgoborze wzbogaci się o nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy, tym bardziej, że druhny i druhowie z Tęgoborzy czekali na nowy samochód dziesiątki lat. W końcu się udało, a marzenia o nowym samochodzie stają się faktem.  To duży sukces, tym bardziej, że udało się pozyskać spore dofinansowanie zewnętrzne, w sumie to 460 000,00 zł. Bez wsparcie zewnętrznego zakup nowego samochodu w tej cenie byłby niemożliwy. Dziękuję wszystkim którzy wsparli nasze działania, w szczególności Komendantowi Głównemu PSP, za wyasygnowanie w ramach KSRG sporych środków oraz Zarządowi Województwa Małopolskiego za finansowe wsparcie. Dziękuję sołectwom i strażakom ochotnikom z Tęgoborzy, którzy również dołożyli się do tego sukcesu.

Dziękuję Wam wszystkim druhnom i druhom z ternu gminy Łososina Dolna za piękną służbę w myśl przesłania „Bogu na chwałę ludziom na pożytek”, bo bez waszej postawy, poświęcenia, nawet najlepszy sprzęt, na nic się zda, zaś w rękach profesjonalistów, a za takich Was uważam, zdziała cuda”  – podkreśla wójt gminy Andrzej Romanek.

„Warto marzyć, by w końcu te marzenia przybrały realny kształt, kształt nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego. Na ten moment czekali nasi starsi koledzy z jednostki OSP Tęgoborze wiele lat i wrzeszczcie się doczekali. To nasz wspólny sukces, ale i sukces mieszkańców naszej gminy, bo przecież ten samochód będzie służył nam w niesieniu im pomocy” – dodaje Prezes Zarządu OSP Tęgoborze Grzegorz Wadowski.

Logo

Na Skróty

Zdjęcia: