Przejdź do stopki

Umowa na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Łososinie Dolnej podpisana

    wyświetleń: 369
Umowa na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Łososinie Dolnej podpisana

Treść

W dniu 18 sierpnia 2022 roku gmina Łososina Dolna podpisała umowę na zadanie pn.: ”Zaprojektowanie oraz wykonanie przebudowy i rozbudowy do 700,00 m3/d i 8600 RLM oczyszczalni ścieków w miejscowości Łososina Dolna”. W ramach postępowania przetargowego wybrany został wykonawca tj. firma WIKAR Sp. z o.o.

Fotografia z podpisania umowy

Na inwestycję opiewającą na kwotę 16 999 003,24 zł, gmina Łososina Dolna uzyskała dofinansowanie w wysokości 9 969 992,55 zł w ramach Programu Inwestycji Strategicznych – Rządowy Fundusz Polski Ład, którego operatorem jest Bank Gospodarstwa Krajowego.

Umowę na realizację zadania podpisali w imieniu gminy Łososina Dolna wójt gminy Andrzej Romanek oraz skarbnik gminy Maria Kosecka. Przewidywany termin zakończenia realizacji inwestycji to sierpień 2025 roku.

Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu zostanie zaprojektowana oraz rozbudowana oczyszczalnia ścieków w Łososinie Dolnej. Gmina zamierza przebudować część istniejących obiektów oczyszczalni oraz wybudować nowe obiekty, sieć oraz instalacje międzyobiektowe. Inwestycja ta umożliwi rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz zapewni bezpieczeństwo dla mieszkańców w odbiorze ścieków.

Fotografia z podpisania umowy

-„Bardzo się cieszę, że wykonawca został wyłoniony i umowa na realizację tak ważnej inwestycji podpisana. Chcemy, aby nasza gmina była czysta, dlatego rozbudowujemy oczyszczalnię ścieków w Łososinie Dolnej, po to, aby dać mieszkańcom szansę na podłączenie się do zbiorczego systemu sieci kanalizacyjnej. Konsekwentnie staramy się podnosić standard życia naszych mieszkańców, a system zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków, to współcześnie podstawa dobrze funkcjonującej wspólnoty lokalnej, wspólnoty, której oczekiwania staramy się spełniać. To ogromne wyzwanie finansowe i organizacyjne, ale konieczne bowiem inwestycja ta była oczekiwana przez mieszkańców od wielu lat. To inwestycja w przyszłość, z myślą o kolejnych pokoleniach naszych mieszkańców. Mam nadzieję, że docenią wysiłki jakie wkładamy, aby zbudować dla nich lepszą przyszłość” - podkreśla wójt gminy Andrzej Romanek.

logo_polski_lad

Na Skróty

Zdjęcia: