Przejdź do stopki

Umowa na modernizację kolejnej drogi podpisana

    wyświetleń: 208
Umowa na modernizację kolejnej drogi podpisana

Treść

W dniu 08.08.2022 r. gmina Łososina Dolna zawarła umowę na realizację zadania pn.: „Modernizacja drogi gminnej nr 292431 K  Bilsko – Koło Słomki w km 0+000,00 – 0+404,00 w miejscowości Bilsko, Gmina Łososina Dolna”.

Droga zostanie zmodernizowana poprzez wykonanie warstwy wiążącej i warstwy ścieralnej z masy bitumicznej wraz z wykonaniem poboczy z kruszywa łamanego. Nadto, zostanie poprawione odwodnienie tejże drogi.

Wartość umowy opiewa na kwotę brutto: 135 989,38 zł. Gmina Łososina Dolna otrzymała dofinansowanie budżetu województwa małopolskiego w wysokości 66 000,00 zł.

To już kolejna droga, która będzie poddana gruntownej modernizacji. Rok do roku poprawiamy stan techniczny dróg gminnych, polepszając ich standard, bezpieczeństwo użytkowników i komfort jazdy. Potrzeb wciąż jest dużo, ale staramy się konsekwentnie modernizować sieć naszych gminnych dróg, poprawiając tym samym spójność komunikacyjną, co daje szansę na zrównoważony rozwój gminy. Chciałbym podziękować Zarządowi Województwa Małopolskiego za otrzymane środki finansowe, które stanowią wsparcie w finansowaniu tego typu prac -  podkreśla gospodarz gminy Andrzej Romanek.

Termin realizacji zadania do 7 października 2022 r. Uprzejmie prosimy wszystkich użytkowników w/w drogi o wyrozumiałość i cierpliwość w okresie wykonywanych prac.

Na Skróty