Przejdź do stopki

Ogłoszenie Wójta Gminy Łososina Dolna w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajmu

    wyświetleń: 191
Ogłoszenie Wójta Gminy Łososina Dolna w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajmu

Treść

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Łososina Dolna

z dnia 2 sierpnia 2022 r.

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajmu.

IFS.6811.91.2022.MM      

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz.1899; zm.: Dz.U. z 2021 r. poz. 815) podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości:

  • przeznaczonych do oddania w najem lokali użytkowych w drodze bezprzetargowej:

 

Lp.

Położenie

Opis  nieruchomości

Pow.

w

(m2)

Przeznaczenie nieruchomości

Termin wnoszenia opłat i zasady aktualizacji

Informacja o przeznaczeniu do najmu

1.

Łososina Dolna

Lokal przeznaczony do wynajmu znajduje się na piętrze budynku w Łososinie Dolnej  pod nr 170, na działce nr 449/3 objętej księgą wieczystą NS1S/00085707/8.

28,58

Lokal przeznaczony jest na prowadzenie działalności w zakresie usług medycznych komercyjnych – usługi fizjoterapeutyczne.

Minimalna miesięczna stawka czynszu za wynajem pomieszczeń w budynku SP ZOZ w Łososinie Dolnej, na prowadzenie działalności w zakresie usług medycznych komercyjnych wynosi 17,35 zł netto za 1 m2 wynajmowanej powierzchni, która zostanie powiększona o stawkę podatku VAT wg obowiązujących przepisów.

Czynsz najmu będzie płatny z góry do 25 dnia każdego miesiąca. Czynsz będzie waloryzowany w miesiącu styczniu każdego roku kalendarzowego średniorocznym wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni.

Czynsz nie obejmuje kosztów eksploatacyjnych za wodę, kanalizację, energię elektryczną, centralne ogrzewanie i odbiór odpadów komunalnych.

Umowa najmu zostanie zawarta
w trybie bezprzetargowym na okres 10-ciu lat.

 

Niniejszy wykaz wywieszony zostanie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Łososinie Dolnej na okres 21 dni licząc od dnia 4 sierpnia 2022 r. do dnia 25 sierpnia 2022 r.

 

Informacje na temat nieruchomości przeznaczonych do wynajmu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Łososinie Dolnej, pokój nr 15, tel. 18 521 85 15.

Na Skróty