Przejdź do stopki

Informacja Wójta Gminy dotycząca konsultacji w sprawie zmiany tzw. uchwały antysmogowej dla Małopolski

    wyświetleń: 175
Informacja Wójta Gminy dotycząca konsultacji w sprawie zmiany tzw. uchwały antysmogowej dla Małopolski

Treść

Wójt Gminy Łososina Dolna informuje, że Zarząd Województwa Małopolskiego przyjął projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/452/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 stycznia 2017 roku, w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji,
w których następuje spalanie paliw.

Zmiany idą w kierunku wydłużenia terminu wymiany pieców bezklasowych do końca 2023.

Uwagi i wnioski do projektu uchwały można składać w terminie do 23 sierpnia 2022 roku, poprzez formularz dostępny pod adresem: www.powietrze.malopolska.pl/konsultacje, pisemnie na adres: Departament Środowiska, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków,  lub ustnie do protokołu w Departamencie Środowiska UMWM.

Projekt uchwały dostępny jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w dziale Konsultacje Projektów oraz pod adresem:  www.powietrze.malopolska.pl/konsultacje, a ponadto wyłożony jest do wglądu w Departamencie Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, p. 21, ul. Królewska 57 w Krakowie, w godz. 8.00 – 16.00 od poniedziałku do piątku. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Zarząd Województwa Małopolskiego.

Wójt Gminy

mgr Andrzej Romanek

Na Skróty