Przejdź do stopki

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na wolne stanowisko urzędnicze do spraw organizacyjnych w Referacie Spraw Organizacyjnych i Obywatelskich

    wyświetleń: 463
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na wolne stanowisko urzędnicze do spraw organizacyjnych w Referacie Spraw Organizacyjnych i Obywatelskich

Treść

LISTA KANDYDATÓW
SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

określone w ogłoszeniu Wójta Gminy Łososina Dolna z dnia 6 czerwca 2022 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze do spraw organizacyjnych w Referacie Spraw Organizacyjnych i Obywatelskich Urzędu Gminy w Łososinie Dolnej ,
33-314 Łososina Dolna 300

Informuję, że w wyniku wstępnej  oceny kandydatów- analizy dokumentów złożonych przez kandydatów na wyżej wymienione stanowisko urzędnicze do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu Wójta Gminy Łososina Dolna z dnia 6 czerwca  2022 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze :

Lp.

Imię i nazwisko

Miejsce zamieszkania

1.

KATARZYNA GUCWA

Rąbkowa

2.

MAŁGORZATA FEDKO

Świdnik

3.

KATARZYNA SERUGA

Bilsko

4.

KINGA PAZDAN

Laskowa

5.

ELŻBIETA SROMEK

Łęki

6.

BARBARA MÓŁKA

Łososina Dolna

7.

RENATA KUŹMA

Łososina Dolna

8.

BARBARA WIŁA

Bartkowa-Posadowa

9.

MONIKA GAGATEK

Niedźwiedza

10.

KATARZYNA GOŁĄB

Tęgoborze

11.

ANITA ZAŁUBSKA

Łososina Dolna

12.

MAŁGORZATA ŁAGOSZ

Łęki

13.

JOANNA ODOLSKA

Tabaszowa

14.

ANNA ROZUM

Nowy Sącz

15.

KINGA BODZIONY

Tabaszowa

16.

AGNIESZKA PŁAWECKA

Tęgoborze

 

Z kandydatami wybranymi do dalszego postępowania przeprowadzone zostaną rozmowy kwalifikacyjne.

Rozmowy odbędą się w dniu 4 i 5 lipca 2022 r. ( poniedziałek, wtorek ) Sala Obrad Urzędu Gminy w Łososinie Dolnej według kolejności wskazanej wyżej.

Dnia 4 lipca:

1. o godz. 12.00 - osoba wymieniona w lp. 1;

2. o godz. 12.30 - osoba wymienione w lp. 2;

3. o godz. 13.00 - osoba wymieniona w lp. 3;

4. o godz. 13.30 - osoba wymienione w lp. 4;

5. o godz. 14.00 - osoba wymienione w lp. 5;

6. o godz. 14.30 - osoba wymieniona w lp. 6;

7. o godz. 15.00 - osoba wymienione w lp. 7.

8. o godz. 15.30 - osoba wymienione w lp. 8.

9. o godz. 16.00 - osoba wymienione w lp. 9.

10. o godz. 16.30 - osoba wymienione w lp. 10.

     Dnia 5 lipca:

1. o godz. 12.00 - osoba wymieniona w lp. 11;

2. o godz. 12.30 - osoba wymienione w lp. 12;

3. o godz. 13.00 - osoba wymieniona w lp. 13;

4. o godz. 13.30 - osoba wymienione w lp. 14;

5. o godz. 14.00 - osoba wymienione w lp. 15;

6. o godz. 14.30 - osoba wymienione w lp. 16;

 

Łososina  Dolna, dnia 1 lipca 2022 r.

Na Skróty