Przejdź do stopki

Zapraszamy do składania ofert

    wyświetleń: 52
Zapraszamy do składania ofert

Treść

Stowarzyszenie Twórcza Kreatywność zaprasza do składania ofert dla zadania pn. “Kultura i rozwój”.

Zamówienie polega na wyposażeniu podmiotu działającego w sferze kultury w sprzęt i urządzenia w celu podnoszenia kompetencji społecznych, nastawiony na rozwój lokalny, budowaniu nowych form współpracy międzypokoleniowej oraz poprawy jakości życia mieszkańców.
Zakres zamówienia obejmuje:
– wyposażenie studia nagrań i sali widowiskowej,
– adaptację pomieszczenia studia nagrań,
– wykonanie i montaż stołu mikserskiego.

Formularz ofertowy oraz Arkusz kalkulacyjny – szczegółowy zakres zamówienia –   do pobrania w załączniku

Termin składania ofert : 11 lipca 2022 roku do godziny 10:00.

Europejski Fundusz na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zadanie finansowane z budżetu Województwa Małopolskiego.

Zobacz więcej: https://ckip.lososina.pl/

Na Skróty