Przejdź do stopki

Zamówienia Publiczne - nowy przetarg - Modernizacja wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania oraz kotłowni w Szkole Podstawowej w Łososinie Dolnej - postępowanie nr 2

    wyświetleń: 78
Zamówienia Publiczne - nowy przetarg - Modernizacja wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania oraz kotłowni w Szkole Podstawowej w Łososinie Dolnej - postępowanie nr 2

Treść

 

Data zamieszczenia ogłoszenia:  2022-06-23 
​Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Tryb zamówienia: tryb podstawowy – art. 275 pkt 2)

Termin składania ofert:2022-07-08
Procedura unijna (powyżej progów):
Nie
Identyfikator postępowania:IFS.271.31.2022.SA
Link do miniPortalu:
Numer ogłoszenia:2022/BZP 00221934/01
Pełna treść ogłoszenia:
ogłoszenie o zamówieniu.pdf

Dokumentacja przetargu znajduje się poniżej w sekcji "Załączniki"


Modernizacja wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania oraz kotłowni w Szkole Podstawowej w Łososinie Dolnej.

Znak sprawy: IFS.271.31.2022.SA

Nr ogłoszenia na BZP: 2022/BZP 00221934/01
 
Ofertę należy złożyć za pośrednictwem formularza ofertowego i innych załączników  załączonego poniżej oraz dostępnego na platformie Marketplanet dostępnego pod adresem strony internetowej: https://lososina.ezamawiajacy.pl
 
Termin składania ofert: 8.07.2022 godzina 09:00
Otwarcie ofert:  8.07.2022 godzina 09:30
 
Oferty należy składać ELEKTRONICZNIE za pośrednictwem platformy Marketplanet i stronę internetową:  https://lososina.ezamawiajacy.pl
 
Numer postępowania na platformie Marketplanet to: IFS.271.31.2022.SA

Więcej szczegółowych informacji dostępnych w sekcji "Załączniki

Więcej szczegółowych informacji dostępnych TUTAJ

Na Skróty