Przejdź do stopki

Zamówienia Publiczne - nowy przetarg - Modernizacja drogi gminnej nr 292758 K Żbikowice – Bednarek Wronowice w km 0+000,00 – 0+180,00 w miejscowości Żbikowice i Wronowice, Gmina Łososina Dolna.

    wyświetleń: 52
Zamówienia Publiczne - nowy przetarg - Modernizacja drogi gminnej nr 292758 K Żbikowice – Bednarek Wronowice w km 0+000,00 – 0+180,00 w miejscowości Żbikowice i Wronowice, Gmina Łososina Dolna.

Treść

Data zamieszczenia ogłoszenia:  2022-06-20 
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Tryb zamówienia: tryb podstawowy – art. 275 pkt 1)

Termin składania ofert:2022-07-05
Procedura unijna (powyżej progów):
Nie
Identyfikator postępowania:IFS.271.29.2022.SA
Link do miniPortalu:
Numer ogłoszenia:2022/BZP 00215174/01
Pełna treść ogłoszenia:
ogłoszenie o zamówieniu.pdf

Dokumentacja przetargu znajduje się poniżej w sekcji "Załączniki"


Znak sprawy: IFS.271.29.2022.SA

Nr ogłoszenia na BZP: 2022/BZP 00215174/01
Ofertę należy złożyć za pośrednictwem formularza ofertowego i innych załączników  załączonego poniżej oraz dostępnego na platformie Marketplanet dostępnego pod adresem strony internetowej: https://lososina.ezamawiajacy.pl
 
Termin składania ofert: 5.07.2022 godzina 09:00
Otwarcie ofert:  5.07.2022 godzina 09:30
 
Oferty należy składać ELEKTRONICZNIE za pośrednictwem platformy Marketplanet i stronę internetową:  https://lososina.ezamawiajacy.pl
 
Numer postępowania na platformie Marketplanet to: IFS.271.29.2022.SA

Więcej szczegółowych informacji dostępnych w sekcji "Załączniki

Na Skróty