Przejdź do stopki

Do gminy Łososina Dolna trafi kolejne 10 milionów złotych z programu Polski Ład!

    wyświetleń: 318

Treść

Dzięki naszym staraniom i rządowemu wsparciu pozyskaliśmy prawie 10.000.000,00 zł na dofinansowanie trzech ważnych inwestycji w naszej gminie.

Przy wsparciu tych środków i budżetu gminy zostaną zrealizowane takie zadania jak:

1.Zaprojektowanie oraz wykonanie przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w miejscowości Tęgoborze – dofinansowanie 4.980.000,00 zł.

2.Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Łososina Dolna wraz z ujęciami wody pitnej – dofinansowanie 2.990.000,00 zł.

3.Wdrożenie inteligentnego systemu zarządzania sieciami wodno-kanalizacyjnymi na terenie gminy Łososina Dolna – dofinansowanie 1.900.000,00 zł.

Oczyszczalnia ścieków w Tęgoborzu, zmodernizowana w 2019 r., musi być rozbudowana ponieważ od wielu lat wykorzystywana jest w 95% swoich dobowych mocy przerobowych. Z uwagi na bardzo duże potrzeby związane z gospodarką ściekową, konieczne jest wyraźne zwiększenie przepustowości dobowej oczyszczalni po to, aby móc rozbudowywać sieć kanalizacji sanitarnej i zwiększyć liczbę mieszkańców objętych systemem zbiorowego oczyszczania ścieków. Wraz z rozbudową oczyszczalni gmina planuje rozbudowę sieci kanalizacyjnej. To kolejna niezwykle ważna z punktu widzenia funkcjonowania i dbałości o środowisko inwestycja.  

Woda dla mieszkańców każdej gminy jest kwestią priorytetową, szczególnie dzisiaj, gdy susze i niedobory wody są bolączką niejednej gminy w Polsce. Gmina Łososina Dolna zakupiła ponad pół hektara gruntu w Witowicach Dolnych, dzięki czemu możemy wybudować kolejne studnie, po to, aby nie zabrakło wody nie tylko obecnym, ale i przyszłym pokoleniom mieszkańców naszej gminy. Równocześnie rozbudowujemy sieć wodociągową zaopatrując w wodę coraz więcej mieszkańców.

Aby system wodno-kanalizacyjny był dobrze zarządzany, oszczędny i wydajny gmina zamierza wdrożyć inteligentny system zarządzania sieciami wodno-kanalizacyjnymi, pozyskując również na tę inwestycje środki.

- To już kolejne pieniądze, które udało się nam pozyskać z Polskiego Ładu. Tym razem  na dofinansowanie trzech niezwykle ważnych inwestycji. Jestem z tego niezwykle zadowolony, tym bardziej, że inwestycje w gospodarkę wodno-ściekową to zdrowe i czyste środowisko.  Nie od dziś wiadomo, że „woda to życie”, a z uwagi na zmiany klimatu i susze zapotrzebowanie jest bardzo duże. Dlatego chcemy zbudować nowe ujęcia wody, aby móc ją dostarczać mieszkańcom i zapewnić ją również przyszłym pokoleniom. Chcemy czystej wody, ale i czystego środowiska, dlatego rozbudowujemy oczyszczalnie ścieków. We wcześniejszej edycji Polskiego Ładu pozyskaliśmy środki na rozbudowę oczyszczalni w Łososinie Dolnej, a tym razem na rozbudowę oczyszczalni w Tęgoborzu. Mam świadomość, iż przed nami ogromne wyzwania, ale i czas, który jest potrzebny na ich realizację. Musimy być dalekowzroczni i myśleć w długookresowej perspektywie. I te inwestycje mają właśnie taką perspektywę, perspektywę na zbudowanie zrównoważonego systemu gospodarki wodno-ściekowej w naszej gminie, inteligentnie tzn. mądrze zarządzanego. I na ten inteligentny system zarządzania również pozyskaliśmy środki. Równocześnie z rozbudową oczyszczalni ścieków, czy ujęć wody rozbudowujemy sieć dostarczającą wodę i odprowadzającą ścieki - mówi Andrzej Romanek wójt gminy. Zachęcam mieszkańców gminy, by korzystali z możliwości podłączenia się do nowo wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej, by poprawić standard życia, bezpieczeństwo oraz stan środowiska naturalnego w naszym otoczeniu  – dodaje gospodarz gminy.

Na Skróty

Zdjęcia