Przejdź do stopki

Zamówienia Publiczne - nowy przetarg - Modernizacja wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania oraz kotłowni w Szkole Podstawowej w Łososinie Dolnej.

    wyświetleń: 50
Zamówienia Publiczne - nowy przetarg - Modernizacja wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania oraz kotłowni w Szkole Podstawowej w Łososinie Dolnej.

Treść

Informujemy, że dział Zamówienia Publiczne został zaktualizowany o nowe postępowanie przetargowe ===>>  nazwa zadania:

Modernizacja wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania oraz kotłowni w Szkole Podstawowej w Łososinie Dolnej.


Data zamieszczenia ogłoszenia:  2022-06-08

​Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
Tryb zamówienia:
tryb podstawowy – art. 275 pkt 2)
Termin składania ofert:  2022-06-23
Procedura unijna (powyżej progów):
Nie
Identyfikator postępowania:IFS.271.27.2022.SA
Link do miniPortalu:
Numer ogłoszenia:2022/BZP 00200322/01
Pełna treść ogłoszenia:
ogłoszenie o zamówienie.pdf

Dokumentacja przetargu znajduje się poniżej w sekcji "Załączniki"

Znak sprawy: IFS.271.27.2022.SA

Nr ogłoszenia na BZP: 2022/BZP 00200322/01
 
Ofertę należy złożyć za pośrednictwem formularza ofertowego i innych załączników  załączonego poniżej oraz dostępnego na platformie Marketplanet dostępnego pod adresem strony internetowej: https://lososina.ezamawiajacy.pl
 
Termin składania ofert: 23.06.2022 godzina 09:00
Otwarcie ofert:  23.06.2022 godzina 09:30
 
Oferty należy składać ELEKTRONICZNIE za pośrednictwem platformy Marketplanet i stronę internetową:  https://lososina.ezamawiajacy.pl
 
Numer postępowania na platformie Marketplanet to: IFS.271.27.2022.SA

Więcej szczegółowych informacji dostępnych w sekcji "Załączniki


Więcej szczegółowych informacji dostępnych TUTAJ

Na Skróty