Przejdź do stopki

Kolejne duże pieniądze z RFRD dla gminy Łososina Dolna

    wyświetleń: 276
Kolejne duże pieniądze z RFRD dla gminy Łososina Dolna

Treść

W dniu 16 lutego 2022 r. Premier zatwierdził listę zadań gminnych objętych dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Na liście tej znalazło się również zadanie pn.: Przebudowa drogi gminnej nr 292411 K Bilsko – Znamirowice w km 0+008,00 do 0+579,10 (skrzyżowanie z drogą krajową nr 75 w km od 49+712,30 do 49+729,70) w miejscowości Bilsko, Gmina Łososina Dolna.

Kwota otrzymanego dofinansowania wynosi 1 263 184,00 zł, co stanowi 60% kosztów kwalifikowanych planowanej inwestycji.

Zakres planowanych robót obejmuje 570 mb drogi gminnej wraz ze skrzyżowaniem z drogą DK 75, w tym kompleksową przebudowę drogi, budowę kanału technologicznego, budowę chodnika i miejsc parkingowych, przebudowę oświetlenia ulicznego wraz z doświetleniem boiska sportowego oraz oznakowanie poziome i pionowe drogi.

To kolejne pieniądze, które udało się pozyskać na rozbudowę infrastruktury drogowej w naszej gminie. Cieszę się z otrzymanych środków, bo to ważne, aby kosztowne inwestycje realizować z zewnętrznym finansowym wsparciem. Bez takiego wsparcia realizacja wielu przedsięwzięć nie byłaby możliwa. Staramy się, patrzeć na gminę kompleksowo dlatego też pozyskujemy środki również na rozbudowę sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, rozbudowę oczyszczalni ścieków, budowę dróg, mostów,  itp. Dzięki takim inwestycjom dbamy o to, aby nasza gmina rozwijała się stabilnie z pożytkiem i dla dobra naszych mieszkańców” – podkreśla wójt gminy Andrzej Romanek.

Na Skróty